Category Archives: evenemang och utställningar

En utställning och en lönn i Stockholm


 
En liten utställning, “Furorna i Bodafors” i Malmsten skolans galleri i Lidingö, Stockholm, och en föreläsning for eleverna där ingick i mina åligganden i samband med Wood Art Residency Bodafors. Kuratorn Alessandra di Pisa hjälpte mig att planera och i själva verket byggde utställningen, som öppnade den 22 november med en föreläsning klockan 9 på morgonen. Några av de videon jag gjorde under residensperioden finns att se i små monitorer, med min inspelade röst i hörlurar. Fotot här ovan är taget av Leif Burman och utställningen är dokumenterad på en sida på RC plattformen,
här.
 
Dessutom återvände jag till lönnen på Kastellholmen, en liten ö intill Skeppsholmen i stadens centrum. Jag spelade in ett försök till samtal med den, på svenska, men har fortfarande in beslutat mig för vad jag skall göra med den. Jag besökte den redan i oktober, och då hade den ännu kvar sina löv:
 

 

 

 
Nu var löven borta. Jag gjorde bara en bild och lekte med den vid editeringen:
 

 

 

 

Landskapets minne


För evenemangen på Helsingforsdagen 12.6. valde jag några exempel på de videon som skildrar årets kretslopp i landskapet på ön Stora Räntan som jag spelat in under åren 2002-2014, som ett slags pilotversion av hela serien av Animal Years eller Djuråren. Två videon inspelade under oxens år (2009-2010), en video från harens år (2011-2012) och fyra videon från drakens år (2012-2013) kan ses via QR koder i landskapet på dessa mina webbsidor. Se bilder på platserna här nedan.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Revisiting the Pine – Paluu männyn luo – Återbesök hos tallen


 
Revisiting the Pine and other video works
Telegraph Gallery on Harakka Island 24.5. – 5.6.2022, noon to 5 pm
A selection of recent video works with pines is on display as “screening on demand”.
Welcome to the opening on Tuesday 24.5. at 5 pm
 
 
Paluu männyn luo ja muita videoteoksia
Harakan lennätingalleria 24.5. – 5.6.2022, klo 12-17
Nähtävillä on myös valikoima uudempia videoteoksia mäntyjen kanssa “tarvenäytös” periaatteella.
Tervetuloa avajaisiin tiistaina 24.5. klo 17
 
 
Återbesök hos tallen och andra videoarbeten
Telegrafgalleriet på Stora Räntan 24.5. – 5.6.2022, kl 12-17
Dessutom visas ett urval nyare videoarbeten med tallar enligt principen “visning på begäran”.
Välkommen på vernissage tisdagen 24.5. kl 17
 
 
 
Yhteysveneen aikataulu – Ferry schedule – Båttidtabellen
 
 
Tukijana, med stöd av, supported by:

 
 
 
 

Practicing with Pines – Harjoituksia mäntyjen kanssa – Övningar med tallar


A performance with videos on Tuesday 26 April in Myymälä2 gallery as part of the event Seven of Seven. I hope to install four ”stations” in the small space, and to invite the audience to practice after I have completed a few rounds. See images on my pine blog, here.
 
Performanssi videoiden kanssa tiistaina 26.4. Myymälä2 galleriassa osana Seven of Seven tapahtumaa. Toivon voivani asentaa neljä ”asemaa” pieneen tilaa , ja kutsua yleisön harjoittelemaan sen jälkeen kun olen itse tehnyt muutaman kierroksen. Katso stillkuvat mäntyblogissani, täällä.
 
En performance med videon tisdagen den 26 april i Myymälä2 galleriet som en del av evenemanget Seven of Seven. Jag hoppas kunna installera fyra ”stationer” i det lilla utrymmet, och bjuda in publiken att utföra övningarna efter att jag gjort några varv. Se stillbilderna på min tallblogg, här.
 
 
 

Möten med granar och björkar


Så heter utställningen på galleri Forum Box i Helsingfors (11.2.-6.3.2022), där jag har “balkongen” (parvi) till mitt förfogande, och dessutom det lilla Mediabox där man kan visa ett arbete, i det här falled Dear Deceased (6 min 26 sec), ett brev på engelska till en död gran, som nu finns på AV-arkivet, här. Det huvudsakliga arbetet jag ville visa är Day with Old Tjikko 1 (17 min 45 sec), dagen med den uråldriga granen på Fulufjället, inspelad i maj 2019. Alla andra videoarbeten som är med är gjorda i september 2020 i Mustarinda residenset i Hyrynsalmi, Kajanaland, inklusive den på bilden här ovan. Kära Björk – Dear Spruce (5 min 50 sec) består av ett brev skrivet till björken jag sitter på, och uppläst av mig på svenska med den engelska översättningen som text scroll. Namnet på utställningen liknar namnet på projektet som den är en del av, Möten med betydande och obetydliga träd.
 
Mer information om utställningen
här, och senare i arkivet här. Information om arbetet i Mediabox här, och senare i arkivet här. Bilderna från utställningen här nedan är tagna av Emilia Pennanen:
 

 

 
 
 

The Tree Calendar – Puukalenteri – Trädkalendern


The Tree Calendar.
Video works by Annette Arlander in the Telegraph on Harakka Island 19–30 May 2021.
Note the time (due to the timetable of the ferry boat): weekdays 2 pm to 6 pm, sat & sun noon to 6 pm.
 
Welcome to the opening and a “garden party” on Tuesday 18 May at 6 pm.
 
Puukalenteri.
Annette Arlanderin videoteoksia Harakan lennättimessä 19–30.5.2021. Huom. aika (yhteysveneen aikataulujen vuoksi): arkisin klo 14–18, la & su 12-18.
 
Tervetuloa avajaisiin ja ”puutarhajuhliin” tiistaina 18.5. klo 18.
 
Trädkalendern.
Videoarbeten av Annette Arlander i Telegrafen på Stora Räntan 19–30.5. 2021.
Notera tiden (på grund av båttidtabellen): vardagar klo 14–18, lö & sö 12-18.
 
Välkommen på vernissage och ”trädgårdsfest” tisdagen den 18.5. klo 18.
 
See also / katso myös / se även:
The Helsinki Tree Calendar (2018) 17 min 42 sec
https://www.av-arkki.fi/works/the-helsinki-tree-calendar/
 
and / ja / och: https://annettearlander.com/current-projects/the-tree-calendar/
 
The Tree Calendar is based on the following version of the Celtic Lunar Tree Calendar
And the working process was documented online here
 

Från fastlandet


Videoarbeten i Telegrafen på Stora Räntan 15–26.7. 2020 kl. 12–17
Välkommen på vernissage tisdagen den 14.7. kl. 16-18.
 
Följande arbeten ingår i utställningen:
 
With Elms in Kaivopuisto 1 & 2 (2018)
Under året 2017, från den 10.1. till 17.12., besökte jag en grupp almar i Brunnsparken i Helsingfors sammanlagt 101 gånger. Jag spelade in besöken och editerade dem till en två-kanalig video installation (1t 41 min 10 sek.) med en minut av varje besök, här kombinerade till en “split-screen” version.
 
With an Alder in Kaivopuisto (2018)
Under året 2017, från den 12.1. till 17.12., satt jag på en alstubbe i Brunnsparken i Helsingfors sammanlagt 100 gånger. Jag spelade in seanserna och editerade dem till en video (1t 40 min 10 sek) med en minut av varje besök.
 
With the Maple Tree (Corona Diary) (2020)
Under våren 2020, från den 29.3. till 31.5., uppträdde jag dagligen för kamera med en lönn på gården till Fabriksgatan 18 i Helsingfors, och editerade uppträdandena till ett slags dagbok (62 min 22 sek).
 
Verken är kopplade till projekten Performing with Plants och Meetings with Remarkable and Unremarkable Trees
 

Gungande – med en tall – hängande


Videotriptyken Swinging – With a Pine – Hanging (15 min 28 sec) visas i den av Denise Ziegler sammanställda utställningen I Experience as I Experiment – I Experiment as I Experience i Bildkonstakademins Exhibition Laboratory i Helsingfors 27.11–11.12.2019. Mer information om utställningen här
Arbetet har spelats in i Lill-Jansskogen i det central Stockholm mellan den 16 februari 2018 och den 3 februari 2019. Det är en del av det konstnärliga forskningsprojektet “Att Uppträda med växter – Performing with Plants” vid Stockholms Konstnärliga Högskola. Mer om projektet här.
I publikationen som redigerats av Denise Ziegler, I Experience as I Experiment – I Experiment as I Experience. Experience and experimentality in artistic work and research, ett slags alternativ utställningskatalog med texter på engelska och finska, ingår även min text, ”Performing with a Pine Tree”. Där berättar jag mera om arbetet. Texten finns skannad här: performing with a pine tree
 

 
Och en bild där man ser en del av Jan Lütjohanns arbete, av furuträ.
 

 
 
 

Body on the Rocks – videoarbeten


Telegrafen på Stora Räntan 10–15.9. 2019 kl. 12–17
Välkommen på vernissage måndagen 9.9. kl. 18
 
Body on the Rocks (remix) 2016, HD 16:9 (16 min. 7 sec)
Uppförd för kamera på stativ, på stranden i Falmouth, Cornwall söndag morgonen 24.7.2016.
Body with a Corpse 2016, HD 16:9 (11 min.)
Uppförd för kamera på stativ, på stranden söder om Khao lak 27.12.2016.
Sitting with a Corpse 2016, HD 16:9 (5 min 40 sec)
Uppförd för kamera på stativ, på stranden söder om Khao lak 31.12.2016.