Category Archives: evenemang och utställningar

Revisiting the Pine – Paluu männyn luo – Återbesök hos tallen


 
Revisiting the Pine and other video works
Telegraph Gallery on Harakka Island 24.5. – 5.6.2022, noon to 5 pm
A selection of recent video works with pines is on display as “screening on demand”.
Welcome to the opening on Tuesday 24.5. at 5 pm
 
 
Paluu männyn luo ja muita videoteoksia
Harakan lennätingalleria 24.5. – 5.6.2022, klo 12-17
Nähtävillä on myös valikoima uudempia videoteoksia mäntyjen kanssa “tarvenäytös” periaatteella.
Tervetuloa avajaisiin tiistaina 24.5. klo 17
 
 
Återbesök hos tallen och andra videoarbeten
Telegrafgalleriet på Stora Räntan 24.5. – 5.6.2022, kl 12-17
Dessutom visas ett urval nyare videoarbeten med tallar enligt principen “visning på begäran”.
Välkommen på vernissage tisdagen 24.5. kl 17
 
 
 
Yhteysveneen aikataulu – Ferry schedule – Båttidtabellen
 
 
 
 
 
 

Practicing with Pines – Harjoituksia mäntyjen kanssa – Övningar med tallar


A performance with videos on Tuesday 26 April in Myymälä2 gallery as part of the event Seven of Seven. I hope to install four ”stations” in the small space, and to invite the audience to practice after I have completed a few rounds. See images on my pine blog, here.
 
Performanssi videoiden kanssa tiistaina 26.4. Myymälä2 galleriassa osana Seven of Seven tapahtumaa. Toivon voivani asentaa neljä ”asemaa” pieneen tilaa , ja kutsua yleisön harjoittelemaan sen jälkeen kun olen itse tehnyt muutaman kierroksen. Katso stillkuvat mäntyblogissani, täällä.
 
En performance med videon tisdagen den 26 april i Myymälä2 galleriet som en del av evenemanget Seven of Seven. Jag hoppas kunna installera fyra ”stationer” i det lilla utrymmet, och bjuda in publiken att utföra övningarna efter att jag gjort några varv. Se stillbilderna på min tallblogg, här.
 
 
 

Möten med granar och björkar


Så heter utställningen på galleri Forum Box i Helsingfors (11.2.-6.3.2022), där jag har “balkongen” (parvi) till mitt förfogande, och dessutom det lilla Mediabox där man kan visa ett arbete, i det här falled Dear Deceased (6 min 26 sec), ett brev på engelska till en död gran, som nu finns på AV-arkivet, här. Det huvudsakliga arbetet jag ville visa är Day with Old Tjikko 1 (17 min 45 sec), dagen med den uråldriga granen på Fulufjället, inspelad i maj 2019. Alla andra videoarbeten som är med är gjorda i september 2020 i Mustarinda residenset i Hyrynsalmi, Kajanaland, inklusive den på bilden här ovan. Kära Björk – Dear Spruce (5 min 50 sec) består av ett brev skrivet till björken jag sitter på, och uppläst av mig på svenska med den engelska översättningen som text scroll. Namnet på utställningen liknar namnet på projektet som den är en del av, Möten med betydande och obetydliga träd.
 
Mer information om utställningen
här, och senare i arkivet här. Information om arbetet i Mediabox här, och senare i arkivet här. Bilderna från utställningen här nedan är tagna av Emilia Pennanen:
 

 

 
 
 

The Tree Calendar – Puukalenteri – Trädkalendern


The Tree Calendar.
Video works by Annette Arlander in the Telegraph on Harakka Island 19–30 May 2021.
Note the time (due to the timetable of the ferry boat): weekdays 2 pm to 6 pm, sat & sun noon to 6 pm.
 
Welcome to the opening and a “garden party” on Tuesday 18 May at 6 pm.
 
Puukalenteri.
Annette Arlanderin videoteoksia Harakan lennättimessä 19–30.5.2021. Huom. aika (yhteysveneen aikataulujen vuoksi): arkisin klo 14–18, la & su 12-18.
 
Tervetuloa avajaisiin ja ”puutarhajuhliin” tiistaina 18.5. klo 18.
 
Trädkalendern.
Videoarbeten av Annette Arlander i Telegrafen på Stora Räntan 19–30.5. 2021.
Notera tiden (på grund av båttidtabellen): vardagar klo 14–18, lö & sö 12-18.
 
Välkommen på vernissage och ”trädgårdsfest” tisdagen den 18.5. klo 18.
 
See also / katso myös / se även:
The Helsinki Tree Calendar (2018) 17 min 42 sec
https://www.av-arkki.fi/works/the-helsinki-tree-calendar/
 
and / ja / och: https://annettearlander.com/current-projects/the-tree-calendar/
 
The Tree Calendar is based on the following version of the Celtic Lunar Tree Calendar
And the working process was documented online here
 

Från fastlandet


Videoarbeten i Telegrafen på Stora Räntan 15–26.7. 2020 kl. 12–17
Välkommen på vernissage tisdagen den 14.7. kl. 16-18.
 
Följande arbeten ingår i utställningen:
 
With Elms in Kaivopuisto 1 & 2 (2018)
Under året 2017, från den 10.1. till 17.12., besökte jag en grupp almar i Brunnsparken i Helsingfors sammanlagt 101 gånger. Jag spelade in besöken och editerade dem till en två-kanalig video installation (1t 41 min 10 sek.) med en minut av varje besök, här kombinerade till en “split-screen” version.
 
With an Alder in Kaivopuisto (2018)
Under året 2017, från den 12.1. till 17.12., satt jag på en alstubbe i Brunnsparken i Helsingfors sammanlagt 100 gånger. Jag spelade in seanserna och editerade dem till en video (1t 40 min 10 sek) med en minut av varje besök.
 
With the Maple Tree (Corona Diary) (2020)
Under våren 2020, från den 29.3. till 31.5., uppträdde jag dagligen för kamera med en lönn på gården till Fabriksgatan 18 i Helsingfors, och editerade uppträdandena till ett slags dagbok (62 min 22 sek).
 
Verken är kopplade till projekten Performing with Plants och Meetings with Remarkable and Unremarkable Trees
 

Gungande – med en tall – hängande


Videotriptyken Swinging – With a Pine – Hanging (15 min 28 sec) visas i den av Denise Ziegler sammanställda utställningen I Experience as I Experiment – I Experiment as I Experience i Bildkonstakademins Exhibition Laboratory i Helsingfors 27.11–11.12.2019. Mer information om utställningen här
Arbetet har spelats in i Lill-Jansskogen i det central Stockholm mellan den 16 februari 2018 och den 3 februari 2019. Det är en del av det konstnärliga forskningsprojektet “Att Uppträda med växter – Performing with Plants” vid Stockholms Konstnärliga Högskola. Mer om projektet här.
I publikationen som redigerats av Denise Ziegler, I Experience as I Experiment – I Experiment as I Experience. Experience and experimentality in artistic work and research, ett slags alternativ utställningskatalog med texter på engelska och finska, ingår även min text, ”Performing with a Pine Tree”. Där berättar jag mera om arbetet. Texten finns skannad här: performing with a pine tree
 

 
Och en bild där man ser en del av Jan Lütjohanns arbete, av furuträ.
 

 
 
 

Body on the Rocks – videoarbeten


Telegrafen på Stora Räntan 10–15.9. 2019 kl. 12–17
Välkommen på vernissage måndagen 9.9. kl. 18
 
Body on the Rocks (remix) 2016, HD 16:9 (16 min. 7 sec)
Uppförd för kamera på stativ, på stranden i Falmouth, Cornwall söndag morgonen 24.7.2016.
Body with a Corpse 2016, HD 16:9 (11 min.)
Uppförd för kamera på stativ, på stranden söder om Khao lak 27.12.2016.
Sitting with a Corpse 2016, HD 16:9 (5 min 40 sec)
Uppförd för kamera på stativ, på stranden söder om Khao lak 31.12.2016.
 
 
 

Mediabox 19.7.-11.8


Lichen at Allinge eller Lavar vid Allinge visas i Mediaboxen på Galleri Forum Box i Helsingfors fram till den 11 augusti. Mera information på webbsidan, på svenska nere på sidan, här.
Den innehåller bl.a.en länk till några fragment från en text på engelska, där jag berättar om inspelningen av videorna. Hela textens referens:
“Artistic Research as Situated Practice – Performing with Lichen”. In José Quaresma (ed.) Investigação em Artes – A necessidade das ideias artísticas / Research in the Arts – The need for artistic ideas, Associação dos Arqueólogos Portugueses Lisboa 2018, pp. 15-30.
 

 

Backantinnorna i Brunnsparken


Sommaren 1978 var speciell i Helsingfors, på många sätt, men åtminstone för den generation ungdomar som återupplivade den svenska Studentteatern och satte upp Euripides sista pjäs som ”Backantinnorna eller Sagan om dansandets möda” i Brunnsparken, med premiär 4 augusti 1978. Och i varje fall för mig, som i egenskap av första årets regielev hade möjligheten att bli en del av den kollektiva och revolutionerande anarkistiska och feministiska energin. Det är där mitt liv som konstnär inleddes, och jag brukar skryta med att jag började med en produktion där vi samarbetade i en grupp på 48 personer, för att så småningom komma fram till ett arbetssätt där jag jobbar helt på egen hand. Min tanke var att skriva mer om vad som var viktigt och värdefullt och fortfarande på något sätt relevant i vår tolkning, och att jag då faktiskt inget visste om ”Dionysos in 69” eller andra legendariska versioner av pjäsen – till exempel att backantinnorna inte följde guden Dionysos, utan tvärtom valde ut någon bland sig själva för att ikläda sig rollen som den manliga guden för att gå i dialog med matkhavare, en ny person för varje scen, eller att kung Pentheus moder Agaue inte deltar i mordet på sin son i ett rustillstånd, som hon tragiskt vaknar från på slutet, utan som i en medveten och planerad offerhandling. Men efter att ha deltagit i en picnic i Brunnsparken igår, den 25 augusti, och träffat många av dem som var med, finns det plötsligt alltför mycket att minnas, alltför mycket att skriva om… Se bilder här… Så jag ger helt enkelt upp, och låter arkivmaterialet uppträda istället, – kolla prologen! – och kanske väcka minnen hos dem som kommer ihåg en tid innan internet och alla våra nutida hjälpmedel
 
program
 
prologen
 
manus
 
Recensioner och puffar:
 
HBL-puff 1-2
 
Ny tid puff-1-2
 
Halme 1-2
 
IS-1-2
 
stud-blad-1-4
 
Hbl
 
Ny tid
 
HS
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

“Trees in Victoria” på Stora Räntan


Utställningen “Trees in Victoria” hade vernissage igår i Telegrafen på Stora Räntan och pågår 3.-12.8. 2018. Den innehåller två video-installationer (som split-screen videon) Trees in Victoria (Apollo Bay) 14 min 30 sec., och Trees in Victoria (Lorne), 13 min 40 sec., båda inspelade på respektive orter, Apollo Bay och Lorne, i Victoria i södra Australien under en vecka efter konferensen PSi #22 i Melbourne i Juli 2016 och sedan editerade under 2017.
Det finns en bloganteckning från resan I Victoria, här
Båda arbetena finns också på Research catalogue som små filer, här
Utställningen pågår bara en vecka, är öppen tisdag till söndag från klockan tolv till 18.00. Jag sitter själv som gallerivakt – det blir min semester för i år…