All posts by Annette Arlander

artist

Memory of the Landscape


For the events celebrating Helsinki day on 12 June I chose a few examples of the videos depicting the yearly cycle of the landscape on Harakka Island that I recorded during the years 2002-2014, as a pilot version of sorts of the whole series of Animal Years. Two videos recorded in the year of the ox (2009-2010), one in the year of the hare (2011-2012) and four in the year of the dragon (2012-2013) can be viewed via QR codes placed in the landscape from these webpages of mine. Here below images of the sites.
 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapets minne


För evenemangen på Helsingforsdagen 12.6. valde jag några exempel på de videon som skildrar årets kretslopp i landskapet på ön Stora Räntan som jag spelat in under åren 2002-2014, som ett slags pilotversion av hela serien av Animal Years eller Djuråren. Två videon inspelade under oxens år (2009-2010), en video från harens år (2011-2012) och fyra videon från drakens år (2012-2013) kan ses via QR koder i landskapet på dessa mina webbsidor. Se bilder på platserna här nedan.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maiseman muisti


Helsinkipäivän tapahtumia varten 12.6. valitsin muutaman esimerkin maiseman vuodenkiertoa Harakan saarella kuvaavista vuosina 2002-2014 tallentamistani videoista eräänlaiseksi pilottiversioksi koko Animal Years eli Eläinvuodet sarjasta. Kaksi härän vuonna (2009-2010), yksi jäniksen vuonna (2011-2012) ja neljä lohikäärmeen vuonna (2012-2013) kuvattua videota on nähtävissä maisemaan sijoitettujen QR koodien kautta näiltä verkkosivuiltani. Tässä alla kuvat paikoista saarella.
 

 

 

 

 

 

 

 

Revisiting the Pine – Paluu männyn luo – Återbesök hos tallen


 
Revisiting the Pine and other video works
Telegraph Gallery on Harakka Island 24.5. – 5.6.2022, noon to 5 pm
A selection of recent video works with pines is on display as “screening on demand”.
Welcome to the opening on Tuesday 24.5. at 5 pm
 
 
Paluu männyn luo ja muita videoteoksia
Harakan lennätingalleria 24.5. – 5.6.2022, klo 12-17
Nähtävillä on myös valikoima uudempia videoteoksia mäntyjen kanssa “tarvenäytös” periaatteella.
Tervetuloa avajaisiin tiistaina 24.5. klo 17
 
 
Återbesök hos tallen och andra videoarbeten
Telegrafgalleriet på Stora Räntan 24.5. – 5.6.2022, kl 12-17
Dessutom visas ett urval nyare videoarbeten med tallar enligt principen “visning på begäran”.
Välkommen på vernissage tisdagen 24.5. kl 17
 
 
 
Yhteysveneen aikataulu – Ferry schedule – Båttidtabellen
 
 
Tukijana, med stöd av, supported by:

 
 
 
 

Practicing with Pines – Harjoituksia mäntyjen kanssa – Övningar med tallar


A performance with videos on Tuesday 26 April in Myymälä2 gallery as part of the event Seven of Seven. I hope to install four ”stations” in the small space, and to invite the audience to practice after I have completed a few rounds. See images on my pine blog, here.
 
Performanssi videoiden kanssa tiistaina 26.4. Myymälä2 galleriassa osana Seven of Seven tapahtumaa. Toivon voivani asentaa neljä ”asemaa” pieneen tilaa , ja kutsua yleisön harjoittelemaan sen jälkeen kun olen itse tehnyt muutaman kierroksen. Katso stillkuvat mäntyblogissani, täällä.
 
En performance med videon tisdagen den 26 april i Myymälä2 galleriet som en del av evenemanget Seven of Seven. Jag hoppas kunna installera fyra ”stationer” i det lilla utrymmet, och bjuda in publiken att utföra övningarna efter att jag gjort några varv. Se stillbilderna på min tallblogg, här.
 
 
 

Meetings with Spruces and Birches


The title of the exhibition in Gallery Forum Box in Helsinki (11.2.-6.3.2022) alludes to the project Meetings with Remarkable and Unremarkable Trees that it is part of. Besides the “balcony” (parvi) the exhibition comprises the small Mediabox where you can show one work, in this case Dear Deceased (6 min 26 sec), see image above, a letter to a dead spruce written in English and added as a voice-over. The work is now in the AV-archive as well, here. The main work in the exhibition is Day with Old Tjikko 1 (17 min 45 sec), performed and recorded in May 2019 with the ancient spruce tree on Fulufjället mountain in Dalarna, Sweden. All the other works, including the one in Mediaboxi, were made in September 2020 during a one month Mustarinda residency in Hyrynsalmi, northeastern Finland.
More information about the exhibition here, and later on in the archive, here. Information about the work in Mediabox here, and later in the archive here. The following images from the exhibition are photographed by Emilia Pennanen:
 

 

 
 
 
 
 
 

Möten med granar och björkar


Så heter utställningen på galleri Forum Box i Helsingfors (11.2.-6.3.2022), där jag har “balkongen” (parvi) till mitt förfogande, och dessutom det lilla Mediabox där man kan visa ett arbete, i det här falled Dear Deceased (6 min 26 sec), ett brev på engelska till en död gran, som nu finns på AV-arkivet, här. Det huvudsakliga arbetet jag ville visa är Day with Old Tjikko 1 (17 min 45 sec), dagen med den uråldriga granen på Fulufjället, inspelad i maj 2019. Alla andra videoarbeten som är med är gjorda i september 2020 i Mustarinda residenset i Hyrynsalmi, Kajanaland, inklusive den på bilden här ovan. Kära Björk – Dear Spruce (5 min 50 sec) består av ett brev skrivet till björken jag sitter på, och uppläst av mig på svenska med den engelska översättningen som text scroll. Namnet på utställningen liknar namnet på projektet som den är en del av, Möten med betydande och obetydliga träd.
 
Mer information om utställningen
här, och senare i arkivet här. Information om arbetet i Mediabox här, och senare i arkivet här. Bilderna från utställningen här nedan är tagna av Emilia Pennanen:
 

 

 
 
 

Kohtaamisia kuusten ja koivujen kanssa


Galleria Forum Boxissa 11.2.-6.3.2022 parvella esillä oleva näyttely muistuttaa nimellään hankkeesta Kohtaamisia huomattavien ja huomaamattomien puiden kanssa, mutta on rajattu koskemaan vain kuusia ja koivuja. Tosiasiassa rajaus on vielä tiukempi, sillä kaikki työt, Ruotsissa Fulufjället vaaralla toukokuussa 2019 kuvattua pääteosta Day with Old Tjikko (17 min 45 sec) lukuunottamatta, on kuvattu syyskuussa 2020 Mustarinda residenssissä Hyrynsalmella Kainuussa. Niin myös video Rakas Kuusi – Dear Spruce (5 min 47 sec), jossa kirjoitan kirjeen kuuselle, jonka juuripahkan päällä istun, kuvassa yllä. Olen lisännyt suomenkielisen tekstin kertojan ääneksi ja tekstittänyt sen englanniksi. Mediaboxissa on samaan aikaan esillä Dear Deceased (6 min 26 sec), englannin kielellä kirjoitettu kirje kuolleelle kuuselle, joka löytyy nyt myös AV-arkista, täältä.
Lisätietoja näyttelystä
täällä, ja myöhemmin arkistossa täällä. Tietoja Mediaboxin työstä täällä ja myöhemmin arkistossa täällä. Näyttelykuvat tässä alla on kuvannut Emilia Pennanen:
 

 

 
 
 
 
 

New Year, New Friends


It’s time to begin something new, although I will be occupied with the project Meetings with Remarkable and Unremarkable Trees for a while
– some works will for example be shown in a group exhibition in gallery Forum Box in February, and I hope there will be more possibilities to show the video works I have made together with various trees. And the new is not really new, but rather a narrowing of focus; I began with plants, zoomed in on trees and will now concentrate on pines. The project is called (at least sofar) Pondering with Pines – Miettii Mäntyjen kanssa – Tänker med Tallar. I began with the Swedish title, which was first talking with trees, which was too limited, and is now thinking with trees, which sounds a little too demanding. I guess pondering is demanding too, but I wanted to have an alliteration in all languages.
 
The first pine tree that I will practice with this year, ponder with but also pose in the tree pose from taiji with, is a tall and handsome pine growing in Kaivopuisto Park, in the centre of the slope which now serves as a sledding hill. The following two images I took with my phone as documentation or field notes – the two last ones are stills from the video of the very first session today.
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uusi vuosi, uudet ystävät


On aika aloittaa jotakin uutta, vaikka työskentelen kyllä vielä myös Kohtaamisia huomattavien ja huomaamattomien puiden kanssa hankkeen parissa – muutamia töitä on esimerkiksi esillä ryhmänäyttelyssä galleria Forum Boxissa helmikuussa, ja toivottavasti tulevaisuus tuo mukanaan muitakin mahdollisuuksia näyttää eri puiden kanssa tekemiäni videoteoksia. Uusi ei myöskään ole kokonaan uutta, vaan oikeastaan tarkennus; aloitin kasveista, tarkensin sitten puihin ja nyt keskityn mäntyihin. Hankkeen nimi on (toistaiseksi) Pondering with Pines – Miettii Mäntyjen kanssa – Tänker med Tallar. Alun perin ajattelin että nimi olisi ruotsiksi “funderar med furor” mutta ‘fura’ ei ole vain mänty, vaan kuten honka tai petäjä, se on tietääkseni iso ja komea mänty.
 
Ensimmäinen mänty jonka kanssa kokeilen miettimistä tänä vuonna, eikä vain miettimistä vaan poseeraan myös Taijin puuasennossa sen äärellä, on suuri ja kaunis mänty Kaivopuistossa keskellä rinnettä, joka tällä hetkellä toimii pulkkamäkenä. Seuraavat kaksi kuvaa otin puhelimellani muistiinpanoiksi – kaksi viimeistä ovat stillkuvia videolta, ensimmäisestä istunnosta (tai seisonnasta) tänään.