All posts by Annette Arlander

artist

Hanging in a pine tree or appearing with plants


Participating in the performance philosophy biennial Intervention – Intoxication in Amsterdam inspires me to write a brief note about my presentation, titled Hanging in a pine tree or appearing with plants. Most of my blog posts these days are written on my Stockholm blog, and in Swedish, related to the project ”Performing with Plants” at Stockholm University of the Arts. And actually my presentation, performance lecture or video essay in Amsterdam today was directly linked to that project as well. But perhaps because I have not participated in any performance philosophy events since the one in Helsinki related to citizenship many years ago, this occasion seems somehow relevant, inspiring and challenging at the same time. And probably partly because I had and article published in the latest issue of Performance Philosophy Journal, Resting with Pines in Nida – attempts at performing with plants, which I am quite proud of, after all. Other reasons for being excited enough to write this, are the inspiring presentations I have witnessed today, and some of them directly linked to my interests, such as Ingrid Vranken’s performance lecture Rooted Hauntology Coworking lab – being with plants/ infiltration and especially Laura Cull’s paper in the panel Thinking with Non-Human Animals & Autistic People: Intervening in Anthropocentrism and Neuronormativity.
 
Originally I proposed a performance lecture, and really tried to device one, based on the video Hanging in a Pine, the longer version (19 min 31 sec), which has the perfect duration to fit the 20 minute slot. But I ended up recording all the spoken parts as a voice over, and leaving the mini-projector, which I planned to use to show a distorted image of the swinging version with, as well as the main performative prop, the rather large pine branch, at home. That was probably the right decision; trying to create a performance would have been clumsy and difficult, because of my lack of experience and the setting too – not even the lights could be shifted between the three parts of the session to make the video more visible, so what with an extra cable for electricity for the projector, huh? Thus, showing a mere video essay was OK. But of course that excludes all possibility of including comments to previous contributions or other adjustments to the context. The two other presentations in the same panel were interesting in their own way, particularly the last one, discussing the use of Latour’s idea of the parliament of things as inspiration for a local theatre project involving the North Sea, although the idea of theatricality and representation where not my main concerns. I would have been more interested in discussing the possibility of and difference between performing and appearing. – The video essay form is somehow fascinating and challenging, something to explore further. I still think that the artwork, the videos, like the actual performances that produce the material for them, must be nonverbal, but the possibilities of the video essay, such as including a text that is not only academic, but contains poetic and imaginative parts, are worth exploring further in the future.

Att uppträda med växter år 2018 – ett sammandrag


Förra året, ungefär den här tiden, gjorde jag ett sammandrag av mitt första år med växter, så det verkar rimligt att försöka göra samma sak efter mitt andra år med växter. År 2017 var ett slags förberedande år, då jag inledde mitt projekt vid Helsinki Collegium for Advanced Studies, och det är först 2018 som mitt egentliga projekt vid Stockholms Konstnärliga Högskola kommit igång. Det konstnärliga forskningsprojektet Att uppträda/samarbeta med växter eller Performing with plants är finansierat av Vetenskapsrådet och varar endast i två år, så år 2019 kommer det att vara dags att summera projektet. Då jag tittar tillbaka på vad jag gjort under år 2018 är det inte så många publikationer eller event som är relaterade till att uppträda med växter. En orsak är det faktum att jag också är huvudforskare i forskningsprojektet How to do things with performance, som är finansierat av Finlands Akademi och som upptagit en hel del av min tid. I många fall har jag kunnat kombinera mina intressen i dessa två projekt, men försöker trots allt hålla dem åtskilda. Och förutom dessa två forskningsprojekt har jag haft en hel del andra uppdrag. Några av dem är nu avslutade, så jag har mera tid att koncentrera mig på min huvudsyssla.
Om jag tanker på särskilda händelser under året, är det en överraskning vid slutet av året som jag verkligen inte hade förväntat, mig det Finska statspriset för multikonst år 2018 med info på finska och på svenska med fotografi.
I det följande räknar jag upp några av de saker jag gjort under året, såväl pågående uppdrag och sådana som avslutades i år. Därefter räknar jag upp publikationer och uppträdanden eller event samt diskussioner jags deltagit i, grupperade enligt projekt.
 
Forskningsprojekt och andra pågående projekt
Performing with Plants – Att uppträda/samarbeta med växter. Se mera information här och det levande arkivet på RC.
How to do things with performance? – Miten tehdä asioita esityksellä?, ett fyra-årigt forskningsprojekt finansierat av Finlands Akademi, med Hanna Järvinen, Tero Nauha och Pilvi Porkola. Mera information på websidan för HTDTWP med länkar till blog och det levande arkivet på RC.
Professor i performance, konst och teori vid Stockholms Konstnärliga Högskola, Forskningscentrum (2018-2019), med presentation här och en blog om mina aktiviteter i Stockholm, artisticresearchinstockholm
Gästforskare vid Konstuniversitetet i Helsingfors Bildkonstakademi se här.
Medlem av utskottet för konstnärlig forskning vid Vetenskapsrådet.
Medlem av redaktionskommittén för JAR (Journal for Artistic Research), och av redaktionsrådet för Ruukku – Studier i konstnärlig forskning.
Uppdrag som avslutats under detta år:
Medlem av styrelsen för Norwegian Artistic Research Program (2015-2018)
Medlem av Delegationen för informationsspridning i Finland (TJNK) 2015-2018.
Medlem av Visningsstipendienämnden för bildkonst 2016-2018.
 
Publikationer och presentationer om att uppträda med växter:
— “Artistic Research as Situated Practice – Performing with Lichen” i José Quaresma (red.) Investigação em Artes – A necessidade das ideias artísticas / Research in the Arts – The need for artistic ideas, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 2018, s 27-42.
— “Performing with Plants” i Leena Rouhiainen (red.) Perilous Experience CARPA 5 Colloquium Proceedings, Nivel 09 2018 här
 
Working With the Vegetal II, seminarium vid Stockholms Konstnärliga Högskola, Linnégatan 87, 29.11.2018
“Artistic Research as Situated Practice – Performing with Lichen”, video föredrag vid konferensen och utgivningen av boken Research in the Arts – the need for artistic ideas, I Museo Arceologico de Carmo, Lissabon 27. 11.2018
“Performing with plants” i serien Frank Professors, Bildkonstakademins Exhibition Laboratory 9.10.2018.
Rainy Day in Rekdal, installation and presentation vid symposiet Tanz Der Dinge / Things that dance vid Karlsruhe Institute of Technology 5-7.10.2018.
Trees in Victoria. Sommarutställning i den gamla Telegrafen på Stora Räntan 3.-12.8.2018.
Working with the Vegetal – seminarium vid Stockholms Konstnärliga Högskola, se program  23.5 2018.
“Puiden kanssa Helsingin puistoissa” [Med träd i Helsingfors parker], presentation vid Finnish Urban Studies Conference, Vetenskapernas hus i Helsingfors 3-4.5.2018.
Video och presentation på konferenssen Radical Relevances, Aalto University 25-27.4. 2018.
Installation av “Rainy Day in Rekdal” och “Grey Day in Rekdal” på Lärocentret vid Aalto University under konferenssen Radical Relevances 25-27.4.2018.
Presentation vid det öppna seminariet för Research in Arts and Experience vid Aalto University 26.3.2018.
 
Publikationer och presentationer med projektet How to do things with performance:
— Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha och Pilvi Porkola “Miten tehdä asioita esityksellä – tutkimushanke Sao Paulossa” [How to do Things with Performance – forskningsprojektet i Sao Paulo] i Anna Thuring, Anu Koskinen och Tuija Kokkonen (red.) Esitys ja Toiseus, Näyttämö ja Tutkimus 7, Teats Teatterintutkimuksen seura 2018, s 204-214. See här
— Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha och Pilvi Porkola “Regurgitated Perspectives – Performance”. I Geoff Cox, Hannah Drayson, Azadeh Fatehrad, Allister Gall, Laura Hopes, Anya Lewin, Andrew Prior, (red.) Proceedings of the 9th SAR International Conference on Artistic Research, University of Plymouth, April 11th-13th, 2018, s 299-311. See här
— Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha och Pilvi Porkola “How to do things with performance in relation to what is given?” i Ruukku Journal nummer 8 (voices) 2018. Se här
— Arlander, A. (2018). The Shore Revisited. Journal of Embodied Research, 1(1), 4 (30:34). DOI: http://doi.org/10.16995/jer.8
 
“Let’s talk about performance! IV” En konversation om performance konst med professorerna Gavin Butt och Tero Nauha på Huuto gallery, se information, 17.11. 2018.
“Revisiting the Rock”, presentation på Research Day III: Performance Pedagogy på Teaterhögskolan vid Konstuniversitet i Helsingfors, se cfp och program här,  16.11. 2018.
“How to do things with performance in alliance with things, concepts, bodies or plants?”, performance med HTDTWP (How to Do Things With Performance) vid konferensen Alliances and Commonalities, på Stockholms Konstnärliga Högskola, se här, 25-27.10. 2018.
“Let’s talk about performance! III” En konversation om performance konst med Tomasz Szrama på Muu gallery, se här, 1.10.2018.
Presentation i panelen “Migrating concepts in performance” med How to do things with performance? vid IFTR (International Federation for Theatre Research) konferenssen Theatre and Migration i Belgrad (se program)19-23.7 2018.
”Revisiting the City Skyline”, presentation i panelen “Networking Finland, Malta, Korea” – en performativ panel genom tid och rum med How to do things with performance? vid konferensen PSi (Performance Studies International) #24, i Daegu, Korea 3-6.7. 2018.
“Authorship, Agency and Performing – in Finnish” i panelen “What is Performativity in Finnish?” med How to do things with performance -projektet på konferensen Cultural Mobility of Performance and Performativity Studies i Kraków 28-30.5.2018.
“Regurgitated perspectives – an excerpt” med HTDTWP vid The Spring Research Day i Kiasma, 25.4. 2018.
”Puhetta performanssista” – En konversation om performance konst II, med Essi Kausalainen och Sara Pathirane på Muu gallery, se here 23.4.2018.
“Regurgitated Perspectives”, en performance med How to do things with performance? vid den nionde SAR konferenssen – International Conference on Artistic Research Artistic Research will Eat Itself vid University of Plymouth 11-13.4. 2018.
Presentation på forskningsdagen organiserad av How to do things with performance? -projekted på Teaterhöskolan i Konstuniversitetet i Helsingfors, här, 2.3. 2018.
“Puhetta performanssista” – En konversation om performance konst på Muu galleriet, med Annette Arlander som värd. Första gästen: konstnär och kuragtor Leena Kela, och hennes project One Year Performance, se här, on 26.2.2018.
 
Andra publikationer och presentationer:
— “Process as Performance or Variations of Swinging”. I Hetty Blades & Emma Meehan (red.) Performing Process: Sharing Dance and Choreographic Practice. Intellect Books. 2018, 99-118.
— “Day and Night with Malla”. I Screenworks 8.2 Digital Ecologies and the Anthropocene
— “Dune Dream – Self-imaging, Trans-corporeality and the Environment”. Body, Space & Technology. 17(1), 2018, 3–21.
— “Performing with the Weather”. I Global Performance Studies Issue 1.2. Performance Climates
— “Agential Cuts and Performance as Research”. I Annette Arlander, Bruce Barton, Melanie Dreyer-Lude, Ben Spatz (red.) Performance as Research: Knowledge, Methods, Impact. London and New York: Routledge 2018, 133-151.
— “Introduction to Future Concerns. The Multiple Futures of Performance as Research.” I Annette Arlander, Bruce Barton, Melanie Dreyer-Lude, Ben Spatz (red.) Performance as Research: Knowledge, Methods, Impact. London And New York: Routledge 2018, 333-349.
 
Deltagare i panelen på seminariet Music in Disorder – Counterplay, Complexity and Collective Improvisation vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, se http://musicindisorder.se 30.11.2018.
Deltagare i paneldiskussionen ”Artistic research as basic research” vid symposiet organiserat av Vetenskapsrådets utskott för konstnärlig forskning på musikhögskolan i Piteå 15.11.2018.
Medlem av granskningskommittén för PhD Tindra Thor Painting the City: Performative Cosmopolitanism and the Politics of Space and Art. Stockholms Universitet, institutionen för mediestudier 8.6.2018.
Bibliotekssamtal med Stacey Sacks på StDH vid Stockholms konstnärliga högskola 24.4.2018.
Deltagare i diskussionen “Generations of Artistic Research”, på Centre for Artistic Research, Konstuniversitetet i Helsingfors, se här 1.3.2018.
Opponent för Marja Sildes doktorsdisputation i teatervetenskap Poseeraamisia ja itsensä ylittämisiä. Habituksen esteettinen muokkaaminen 1980-luvun Helsingin kaupunkikulttuurin murroksessa [Posings and overcomings of the self. The aesthetic preparation of the habitus in the changing urban culture of 1980’s Helsinki] vid Helsingfors universitet 27.1.2018.
Moderator för PKU seminariet (Norwegian Artistic Research Program Fellowship seminar #2) ”Unfold and articulate” på avdelningen för konst och design vid Universitetet i Bergen, se programme 10-11.1.2018.

 
 
 
 
 
 

Esiintymässä kasvien kanssa vuonna 2018 – yhteenveto


Viime vuonna suurin piirtein näihin aikoihin laadin yhteenvedon ensimmäisestä vuodestani kasvien kanssa, joten vaikuttaa asianmukaiselta tehdä sama harjoitus toisen kasvien kanssa vietetyn vuoden jälkeen. Vuosi 2017 oli eräänlainen valmistava vuosi, jolloin aloitin projektini Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa, ja vuonna 2018 varsinainen projektini Tukholman Taideylipistossa vasta käynnistyi. Taiteellinen tutkimusprojekti Att uppträda/samarbeta med växter tai Performing with plants on Ruotsin tiedeakatemian rahoittama ja kestää vain kaksi vuotta, joten vuonna 2019 on aika vetää projekti yhteen. Kun tarkastelen tekemisiäni vuonna 2018 huomaan, ettei joukossa ole kovinkaan monta julkaisua tai tapahtumaa kasvien kanssa esiintymisestä. Eräs syy siihen on, että olen myös päätutkija Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa How to do things with performance eli Miten tehdä asioita esityksellä, ja se on vienyt yllättävän paljon ajastani. Monissa tapauksissa olen pystynyt yhdistämään kiinnostuksen kohteeni molemmissa projekteissa, mutta yritän silti pitää ne erillään. Ja näiden kahden tutkimushankkeen lisäksi minulla on ollut melko paljon muita velvoitteita. Osa niistä on nyt päättynyt, joten minulla on enemmän aikaa keskittyä päätyöhöni.
Jos ajattelen erityisiä tapahtumia vuoden aikana yksi yllätys vuoden päätteeksi jota en todellakaan osannut ennakoida oli monitaiteen valtionpalkinto 2018 tässä tiedote suomeksi ja ruotsiksi kuvan kanssa
Seuraavassa luettelen joitakin niistä asioista, joita olen vuoden aikana tehnyt, sekä jatkuvia tehtäviä että vuoden aikana päättyneitä tehtäviä. Sen jälkeen luettelen julkaisuja ja esityksiä tai tapahtumia sekä keskusteluja, joihin olen osallistunut, ryhmiteltyinä hankkeiden mukaan.
 
Meneillään olevat tutkimushankkeet ja projektit
Performing with Plants – Att uppträda/samarbeta med växter. Lisää täällä ja elävä arkisto täällä.
How to do things with performance? – Miten tehdä asioita esityksellä?, nelivuotinen Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke yhdessä Hanna Järvisen, Tero Nauhan ja Pilvi Porkolan kanssa. Lisätietoa hankeen verkkosivuilla ja linkeistä blogiin ja elävään arkistoon RC:llä.
Performanssin, taiteen ja teorian professori Tukholman taideyliopiston tutkimuskeskuksessa (2018-2019), josta esittely täällä; blogi tekemisistäni Tukholmassa, artisticresearchinstockholm
Vieraileva tutkija Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa.
Ruotsin tiedeakatemian taiteellisen tutkimuksen komitean jäsen Committee for Artistic Research.
JAR (Journal for Artistic Research) julkaisun toimituskunnan jäsen , ja Ruukku-julkaisun toimitusneuvoston jäsen.
Tänä vuonna päättyneet tehtävät:
Norjan taiteellisen tutkimuksen ohjelman hallituksen jäsen Norwegian Artistic Research Program (2015-2018)
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) jäsen 2015-2018.
Kuvataiteen näyttöapurahalautakunnan jäsen 2016-2018.
 
Kasvien kanssa esiintymiseen liittyvät julkaisut ja esitykset:
— “Artistic Research as Situated Practice – Performing with Lichen” teoksessa José Quaresma (toim.) Investigação em Artes – A necessidade das ideias artísticas / Research in the Arts – The need for artistic ideas, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 2018, s 27-42.
— “Performing with Plants” teoksessa Leena Rouhiainen (toim.) Perilous Experience CARPA 5 Colloquium Proceedings, Nivel 09 2018 täällä
 
Working With the Vegetal II, seminaari Tukholman Taideyliopistossa Linnégatan 87 29.11.2018.
“Artistic Research as Situated Practice – Performing with Lichen”, videoluento konferenssissa ja kirjan Research in the Arts – the need for artistic ideas julkistamistilaisuudessa, Museo Arceologico de Carmo, Lissabon 27. 11.2018
“Performing with plants” luentosarjassa Avoimet Opet, Kuvataideakatemian Exhibition Laboratory, 9.10.2018.
“Rainy Day in Rekdal”, installaatio ja esittely symposiumissa Tanz Der Dinge / Things that dance Karlsruhe Institute of Technology, 5-7.10.2018.
Trees in Victoria. Kesänäyttely Harakan saaren lennättimessä 3.-12.8.2018.
Working with the Vegetal – seminaari Tukholman taideyliopistossa, katso ohjelma 23.5 2018.
“Puiden kanssa Helsingin puistoissa”, alustus kaupunkitutkimuspäivillä, Tieteiden talo, Helsinki 3-4.5.2018
Video ja esittely konferenssissa Radical Relevances, Aalto yliopistossa 25-27.4. 2018.
Installaatio “Rainy Day in Rekdal” ja “Grey Day in Rekdal” Aalto Yliopiston oppimiskeskuksessa konferenssin Radical Relevances aikana 25-27.4.2018.
Alustus avoimessa seminaarissa Research in Arts and Experience Aalto yliopistossa 26.3.2018.
 
Projektiin How to do things with performance liittyvät julkaisut ja esitykset:
— Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha ja Pilvi Porkola “Miten tehdä asioita esityksellä – tutkimushanke Sao Paulossa” teoksessa Anna Thuring, Anu Koskinen ja Tuija Kokkonen (toim.) Esitys ja Toiseus, Näyttämö ja Tutkimus 7, Teats Teatterintutkimuksen seura 2018, s 204-214. täällä
— Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha ja Pilvi Porkola “Regurgitated Perspectives – Performance” teoksessa Geoff Cox, Hannah Drayson, Azadeh Fatehrad, Allister Gall, Laura Hopes, Anya Lewin, Andrew Prior, (toim.) Proceedings of the 9th SAR International Conference on Artistic Research, University of Plymouth, April 11th-13th, 2018, s 299-311. täällä
— Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha ja Pilvi Porkola “How to do things with performance in relation to what is given?” Ruukku Journal numero 8 (voices) 2018. täällä
— Arlander, A. (2018). “The Shore Revisited”.Journal of Embodied Research, 1(1), 4 (30:34). DOI: http://doi.org/10.16995/jer.8
 
“Let’s talk about performance! IV” – keskustelu performanssitaiteesta professoreiden Gavin Butt ja Tero Nauha kanssa Huuto galleriassa, katso info, 17.11. 2018.
“Revisiting the Rock”, alustus tutkimuspäivässä Research Day III: Performance Pedagogy Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, cfp ja ohjelma täällä, 16.11.2018.
“How to do things with performance in alliance with things, concepts, bodies or plants?”, esitys HTDTWP (How to Do Things With Performance) projektin kanssa konferenssissa Alliances and Commonalities, Tukholman taideyliopistossa, täällä, 25-27.10.2018.
“Let’s talk about performance! III” keskustelu performanssitaiteesta Tomasz Szraman kanssa Muu galleriassa, katso info, 1.10.2018.
Esitelmä paneelissa “Migrating concepts in performance” yhdessä How to do things with performance? projektin kanssa IFTR (International Federation for Theatre Research) konferenssissa Theatre and Migration Belgradissa, katso ohjelma, 19-23.7.2018.
“Revisiting the City Skyline”, alustus performatiivisessa paneelissa “Networking Finland, Malta, Korea” yhdessä How to do things with performance? projektin kanssa konferenssissa PSi (Performance Studies International) #24 Daegussa, Koreassa 3-6.7.2018.
“Authorship, Agency and Performing – in Finnish”, esitelmä paneelissa “What is Performativity in Finnish?” yhdessä How to Do Things With Performance -projektin kanssa konferensissa Cultural Mobility of Performance and Performativity Studies , Krakówassa 28-30.5. 2018.
“Regurgitated perspectives – an excerpt” HTDTWP-projektin kanssa Tutken kevätpäivillä Kiasmassa, 25.4.2018.
“Puhetta performanssista” – keskustelu performanssitaiteesta II Essi Kausalaisen and Sara Pathiranen kanssa Muu galleriassa, katso info, 23.4.2018.
Esitys”Regurgitated Perspectives” yhdessä How to do things with performance? projektin kanssa konferenssissa the 9th SAR conference – International Conference on Artistic Research Artistic Research will Eat Itself University of Plymouth, 11-13.4.2018.
Alustus How to do things with performance? -projektin organisoimassa tutkimuspäivässä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, täällä, 2.3. 2018.
“Puhetta performanssista” – keskustelu performanssitaiteesta Muu galleriassa, emäntänä Annette Arlander. Ensimmäinen vieras taiteilija ja kuraattori Leena Kela, ja hänen projektinsa One Year Performance, katso täällä, 26.2.2018.
 
Muut julkaisut ja esitykset:
— “Process as Performance or Variations of Swinging” teoksessa Hetty Blades & Emma Meehan (toim.) Performing Process: Sharing Dance and Choreographic Practice. Intellect Books. 2018, 99-118.
— “Day and Night with Malla” Screenworks 8.2 Digital Ecologies and the Anthropocene
— “Dune Dream – Self-imaging, Trans-corporeality and the Environment”. Body, Space & Technology. 17(1), 2018, 3–21.
— “Performing with the Weather”. Global Performance Studies Issue 1.2. Performance Climates
— “Agential Cuts and Performance as Research” teoksessa Annette Arlander, Bruce Barton, Melanie Dreyer-Lude, Ben Spatz (toim.) Performance as Research: Knowledge, Methods, Impact. London and New York: Routledge 2018, 133-151.
— “Introduction to Future Concerns. The Multiple Futures of Performance as Research.” Teoksessa Annette Arlander, Bruce Barton, Melanie Dreyer-Lude, Ben Spatz (toim.) Performance as Research: Knowledge, Methods, Impact. London And New York: Routledge 2018, 333-349.
 
Panelistina seminaarissa Music in Disorder – Counterplay, Complexity and Collective Improvisation Tukholman musiikkiakatemiassa (Royal College of Music in Stockholm), katso http://musicindisorder.se 30.11.2018.
Panelistina keskustelussa ”Artistic research as basic research” Ruotsin tiedeakatemian taiteellisen tutkimuksen komitean järjestämässä symposiumissa Piteåssa 15.11.2018.
Tindra Thorin väitöstutkimuksen Painting the City: Performative Cosmopolitanism and the Politics of Space and Art arvostelulautakunnan jäsen, Tukholman yliopiston mediatutkimuksen laitos 8.6.2018.
Kirjastokeskustelu Stacey Sacksin kanssa StDH:ssa, Tukholman taideyliopistossa 24.4.2018.
“Generations of Artistic Research”, keskustelijana Taideyliopiston taiteellisen tutukimuksen keskuksen (CfAR) tilaisuudessa, täällä 1.3.2018.
Marja Silden teatteritieteen väitöstutkimuksen Poseeraamisia ja itsensä ylittämisiä. Habituksen esteettinen muokkaaminen 1980-luvun Helsingin kaupunkikulttuurin murroksessa vastaväittäjä, Helsingin yliopisto 27.1.2018.
Norjan taiteellisen tutkimuksen ohjelman seminaarin ”Unfold and articulate” moderaattori Bergenin yliopiston taiteen ja muotoilun laitoksella, katso ohjelma 10-11.1.2018.

 
 
 
 
 
 
 
 

Performing with Plants in 2018 – a Summary


Last year about this time I made of summary of my first year with plants, so it seems reasonable to try the same exercise after my second year with plants. If 2017 was sort of a preliminary year, beginning my project at Helsinki Collegium for Advanced Studies, in 2018 my real project at Stockholm University of the arts began. The artistic research project called Att uppträda/samarbeta med växter or Performing with plants is financed by the Swedish Research Council and lasts only two years, so 2019 will be the time to sum up the project. When I look at what I have done during the year 2018, there are not that many publications or events related to performing with plants. One reason is the fact that I am also the PI of the research project How to do things with performance, which is funded by Academy of Finland, and which has taken quite a lot of my time. In many instances I have been able to combine my interests in these two projects, but I nevertheless try to keep them separate. And besides these two research projects I have had quite a few other commitments. Some of them are now finished, so I have more time to concentrate on my main work.
If I think of special events during the year, one surprise at the end of the year, that I really could not anticipate, was the Finnish state prize for multidisciplinary art 2018 info in Finnish and in Swedish, with photo, here
In the following I list some of the things I have done during the year, both ongoing commitments and ones that ended this year. Then I list publications and performances or events, as well as discussions I have participated in, grouped according to project.
 
Research and other projects in progress
Performing with Plants – Att uppträda/samarbeta med växter. More here and the living archive here
How to do things with performance? – Miten tehdä asioita esityksellä?, a four-year research project funded by the Academy of Finland, with Hanna Järvinen, Tero Nauha and Pilvi Porkola. More info on the website of HTDTWP with links to blog and living archive on the RC.
Professor of performance, art and theory at Stockholm University of the Arts Research Centre (2018-2019), with presentation here and a blog about my activities in Stockholm called, artisticresearchinstockholm
Visiting researcher at Academy of Fine Arts, University of the Arts Helsinki.
Member of the Committee for Artistic Research at the Swedish Research Council.
Member of the editorial team of JAR (Journal for Artistic Research),  and of the editorial board of Ruukku – Studies in artistic research.
Commitments that ended this year:
Member of the board of the Norwegian Artistic Research Program (2015-2018)
Member of the Committee for Public Information in Finland (TJNK) 2015-2018.
Member of the Board for Public Display Grants for Visual Artists 2016-2018.
 
Publications and presentations on performing with plants:
— “Artistic Research as Situated Practice – Performing with Lichen” in José Quaresma (ed.) Investigação em Artes – A necessidade das ideias artísticas / Research in the Arts – The need for artistic ideas, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 2018, pp 27-42.
— “Performing with Plants” in Leena Rouhiainen (ed.) Perilous Experience CARPA 5 Colloquium Proceedings, Nivel 09 2018 here
 
Working With the Vegetal II, seminar at Stockholm University of the Arts, Linnégatan 87 on 29.11.2018
“Artistic Research as Situated Practice – Performing with Lichen”, video lecture at the conference and book release Research in the Arts – the need for artistic ideas,  at Museo Arceologico de Carmo, Lissabon 27. 11.2018
“Performing with plants” in the series Frank Professors, Academy of Fine Arts Exhibition Laboratory, 9.10.2018.
Rainy Day in Rekdal, installation and presentation at the symposium Tanz Der Dinge / Things that dance at Karlsruhe Institute of Technology, 5-7.10.2018.
Trees in Victoria. Summer exhibition in the old Telegraph on Harakka Island 3.-12.8.2018.
Working with the Vegetal – seminar at Stockholm University of the Arts , see program  23.5 2018
“Puiden kanssa Helsingin puistoissa” [With Trees in the Parks of Helsinki], presentation at the Finnish Urban Studies Conference, Tieteiden talo [House of Sciences], Helsinki 3-4.5.2018
Video and presentation at Radical Relevances conference, Aalto University 25-27.4. 2018.
Installation of “Rainy Day in Rekdal” and “Grey Day in Rekdal” at the Learning Center of Aalto University during the conference Radical Relevances 25-27.4.2018
Presentation at the open seminar of Research in Arts and Experience at Aalto University 26 .3.2018.
 
Publications and presentations with the project How to do things with performance:
— Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha and Pilvi Porkola “Miten tehdä asioita esityksellä – tutkimushanke Sao Paulossa” [How to do Things with Performance – the research project in Sao Paulo] in Anna Thuring, Anu Koskinen and Tuija Kokkonen (eds.) Esitys ja Toiseus, Näyttämö ja Tutkimus 7, Teats Teatterintutkimuksen seura 2018, pp 204-214. See here
— Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha and Pilvi Porkola “Regurgitated Perspectives – Performance”. In Geoff Cox, Hannah Drayson, Azadeh Fatehrad, Allister Gall, Laura Hopes, Anya Lewin, Andrew Prior, (eds.) Proceedings of the 9th SAR International Conference on Artistic Research, University of Plymouth, April 11th-13th, 2018, pp. 299-311. See here
— Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha & Pilvi Porkola “How to do things with performance in relation to what is given?”. In Ruukku Journal issue 8 (voices) 2018. See here
— Arlander, A. (2018). The Shore Revisited. Journal of Embodied Research, 1(1), 4 (30:34). DOI: http://doi.org/10.16995/jer.8
 
“Let’s talk about performance! IV” Conversations on performance art with professors Gavin Butt and Tero Nauha at Huuto gallery, see information, on 17.11. 2018.
“Revisiting the Rock”, presentation at Research Day III: Performance Pedagogy  at University of the Arts Theatre Academy, see cfp and programme here, on 16.11. 2018.
“How to do things with performance in alliance with things, concepts, bodies or plants?”, performance with HTDTWP (How to Do Things With Performance) at the conference Alliances and Commonalities,  Stockholm University of the Arts, see here, 25-27.10. 2018.
“Let’s talk about performance! III” Conversation on performance art with Tomasz Szrama at Muu gallery, see here, 1.10.2018.
Presentation in the panel “Migrating concepts in performance” with How to do things with performance? at IFTR (International Federation for Theatre Research) conference Theatre and Migration in Belgrad  (see program) 19-23.7 2018.
”Revisiting the City Skyline”, presentation in the panel “Networking Finland, Malta, Korea” – a performative panel across time and space with How to do things with performance? at PSi (Performance Studies International) #24 in Daegu, Chorea 3-6.7. 2018.
“Authorship, Agency and Performing – in Finnish” in the panel “What is Performativity in Finnish?” with How to Do Things With Performance -project at Cultural Mobility of Performance and Performativity Studies International Conference, Kraków 28-30.5. 2018.
“Regurgitated perspectives – an excerpt” with HTDTWP at The Spring Research Day at Kiasma, 25.4. 2018.
”Puhetta performanssista” – Conversations on performance art II, with Essi Kausalainen and Sara Pathirane at Muu gallery, see here , 23.4.2018.
Performance “Regurgitated Perspectives” together with How to do things with performance? at the 9th SAR conference – International Conference on Artistic Research Artistic Research will Eat Itself at University of Plymouth 11-13.4. 2018.
Presentation at the research day organised by How to do things with performance? -project at University of the Arts Helsinki Theatre Academy, here, 2.3. 2018.
“Puhetta performanssista” – Conversations on Performance art at Muu gallery, hosted by Annette Arlander. First Guest: artist and curator Leena Kela, and her project One Year Performance, see here, on 26.2.2018.
 
Other publications and presentations:
— “Process as Performance or Variations of Swinging”. In Hetty Blades & Emma Meehan (eds.) Performing Process: Sharing Dance and Choreographic Practice. Intellect Books. 2018, 99-118.
— “Day and Night with Malla” In Screenworks 8.2 On Digital Ecologies and the Anthropocene
— “Dune Dream – Self-imaging, Trans-corporeality and the Environment”. Body, Space & Technology. 17(1), 2018,3–21.
— “Performing with the Weather” in Global Performance Studies Issue 1.2. Performance Climates
— “Agential Cuts and Performance as Research”. In Annette Arlander, Bruce Barton, Melanie Dreyer-Lude, Ben Spatz (eds.) Performance as Research: Knowledge, Methods, Impact. London and New York: Routledge 2018, 133-151.
— “Introduction to Future Concerns. The Multiple Futures of Performance as Research.” In Annette Arlander, Bruce Barton, Melanie Dreyer-Lude, Ben Spatz (eds.) Performance as Research: Knowledge, Methods, Impact. London And New York: Routledge 2018, 333-349.
 
Participating in a panel at the seminar Music in Disorder – Counterplay, Complexity and Collective Improvisation at Royal College of Music in Stockholm, see http://musicindisorder.se 30.11.2018.
Participating in the panel discussion ”Artistic research as basic research” at the Symposium organised by the Committee for Artistic Research at the Swedish Research Council in Piteå 15.11.2018
Member of the examining committee for PhD Tindra Thor Painting the City: Performative Cosmopolitanism and the Politics of Space and Art. Stockholm University, Department of Media Studies 8.6.2018
Library talk with Stacey Sacks at SADA Library, Stockholm University of the Arts 24.4.2018.
“Generations of Artistic Research”, discussion at University of the Arts Helsinki Centre for Artistic Research, see here 1.3.2018.
Opponent at Marja Silde’s doctoral dissertation in theatre- and performance studies Poseeraamisia ja itsensä ylittämisiä. Habituksen esteettinen muokkaaminen 1980-luvun Helsingin kaupunkikulttuurin murroksessa [Posings and overcomings of the self. The aesthetic preparation of the habitus in the changing urban culture of 1980’s Helsinki] at Helsinki University 27.1.2018.
Moderating the Norwegian Artistic Research Program Fellowship seminar #2 ”Unfold and articulate” at University of Bergen, Faculty of Art and Design, see programme 10-11.1.2018.

 
 
 
 
 
 

With a Ficus Tree to End the Year


During my Christmas Holiday I usually try to spend some time with local trees or shrubs. This year I would have liked to perform with the controversial Vinagrera plant (Rumex lunaria) that is invading the bare volcanic slopes with its sparkling lime colors. But to return to the volcano slopes with a camera was too much of a dazzle, at least for now. Instead I made two small sketches with my phone, in places that I simply happened to feel like recording. One was a concrete cube on the path along the shore between Puerto del Carmen and Puerto Calero. It reminded me of a work I did in 2003-2004 on Lanzarote and Fuerteventura. The only version available anywhere is an installation called Crystal Ball, the other ones exist as DVD copies in my bookshelf. Anyway, later I found many others of these concrete blocks on the shores, but sat down only on this first one I noticed:

 


On an afternoon in Playa Blanca, another beach resort, I walked over the slopes and had the impulse to sit on a rock with some small grasses in the desert in the evening sun:

 


But these were only notes, or souvenirs, even though I edited them and uploaded on the RC, here. I wanted to sit in a tree, and decided to choose a small crooked tree growing between the roads on my daily morning walk route, if I could not find anything else. But then I saw some huge Ficus trees at the outskirts of Puerto caller from the bus window, and decided to visit them. And yes, I found a lovely tree partner to sit with, on or in. The day was very windy, so the images look rather funny, especially with the sound of the passing cars, as if I was traveling at high-speed. Besides this “racing-version” I edited one called testing, and another one called looking, where I tried to move the camera along the beautiful branches, as a try out. The video are uploaded on the RC here.

 
The real question remains: what next? I want to spend time with trees, yes, but how to make it more interesting to look at and somehow relevant intellectually?

 

Helsinki Tree Calendar


Finally, at the end of year 2018 I managed to edit a final screening version of the Helsinki tree calendar performed and recorded in 2017, partly spurred by my wish to finish the Stockholm Tree Calendar by the end of the year, summarized in Swedish here. The Helsinki Tree Calendar was something I began on impuls, trying to connect my old (still on-going) project of talking trees with the then new project Performing with Plants. I made several versions of some of the trees, and had serious trouble in finding some of the so-called trees in the Celtic tree calendar, like the ivy, in Helsinki, so I made some adaptations. Here comes a list of the versions I chose for the screening compilation and the installation version, as they are actually meant to be shown as a calendar, one at a time, with duration and day of recording added:
 
The birch 24 December – 20 January:
Birch in January 4 min 41 sek. (Munkkiniemenranta 21.1.2017)
 
The rowan 21 January – 17 February:
Rowan in February 4 min 43 sek. (Särkiniemi 11.2.2017)
 
The ash 18 February – 17 March:
Ash in February 5 min 48 sek. (Kaivopuisto 18.3.2017)
 
The alder 18 March – 14 April:
Alder in April 12 min 40 sek. (Mellstenin ranta 11.4.2017)
 
The willow 15 April – 12 May:
Willow in May 9 min 44 sek. (Harakka Island 6.5.2017)
 
The hawthorn 13 May – 9 June:
Hawthorn in June 18 min 6 sek. (Observatory Park 7.6.2017)
 
The oak 10 June – 7 July:
Oak in June 8 min 10 sek. (Eugen Schauman’s Park 26.6.2017)
 
The holly 8 July – 4 August:
Holly in July 9 min 22 sek. (Kaisaniemi Botanical Garden 30.7.2017)
 
The hazel 5 August – 1 September:
Hazel in August 9 min 35 sek. (Herttoniemi Manor Park 20.8.2017)
 
The vine 2 September – 29 September:
Vine in September 5 min 15 sek. (yard in Ullanlinna 16.9.2017)
 
The ivy 30 September – 27 October:
Ivy in October 8 min 23 sek. (at home 1.11.2017)
 
The reed 28 October – 23 November:
Reed in November 8 min 22 sek. (Arabianranta 22.11.2017)
 
The elder 24 November – 23 December:
Elder in December 13 min 38 sek. (Kaivopuisto 2.12.2017)
 
The screening version is a compilation of 1 min.20 sec. of the beginning of each chosen tree, Helsinki Tree Calendar 17 min.42 sec. in all. The installation version, Helsinki Tree Calendar – Installation, consists of 4 min. 40 sec. of the beginning of each chosen tree, ideally to be shown in thirteen monitors, all synchronized.
 
 

Revisiting the Rusty Ring


While heading to Harakka Island last Thursday with Marika and Pira to take the boat up for the winter, I decided to try to revisit the next site of Animal Years, to have some material to work with for the next research day to be organized by the HTDTWP (How to do things with performance) project. I brought my camera and tripod and planned to sit on the rusty buoy on the hill, because that was the main image of the Year of the Ox, I thought. But then I realized that the day and night of the ox was actually recorded circling the rusty ring on the cliff in the southeastern part of the island, so I had better choose that spot for my revisit.
The full-length version Year of the Ox – Walking in Circles is 1 hour 30 minutes, while Year of the Ox – Walking in Circles (short) is 19 min 16 sec and Day and Night of the Ox is only 14 min 15 sec. That year I visited several places each week, so there are other works (and sites) I could have chosen, such as Year of the Ox – Riding a Buoy, Year of the Ox – Sitting in the Wall or Year of the Ox – In a Yoke.
 
After finally succeeding in getting the boat up – Marika and Pira were incredibly strong, in willpower, I would say – I looked for the rusty iron chain that I used to attach to the rusty ring on the cliff, but could not find it. There was no time to lose, we would get a lift back to the mainland with Saara in an hour, so I grabbed the rope that I had just removed from the boat and decided that would have to do. The site was easy to find, and the approximate spot for the tripod as well; unfortunately I did not take the time to make a test image, but jumped right into action. And that meant the framing was slightly off, or perhaps the rope was a little bit too long (and I did not have a belt to tie it to). In any case, the circle I drew by walking around the rusty ring was too big, so I disappeared outside the frame on both sides. This I noticed only later, at home. I knew about 25 minutes of material would be needed to be able to insert the 20 minute year and the almost 15 minute day and night into the new image, so I left the camera on to record the view and moved further a way to keep warm. When I returned I noticed the camera had stopped at 21 minutes (I remembered the limit was 29 minutes) and I had to restart it. But of course the clouds had moved, and the light had changed; I should have been there standing next to the camera to restart it immediately in order to minimize the ‘jump’.
 
My plan was to edit the material during the Christmas holiday, but when I began to do that I noticed, to my chagrin, that I had forgotten to bring with me the original videos of the Year of the Ox (2009-2010). Technically this image is not actually needed as a background, because year of the ox was the first year that I used 16:9 format and HD (or HD ready) quality. But the point of revisiting the site and the action had to be recorded, of course. So I only edited the basic image, and the compilation, inserting the old works into this new background, remains to be done later this winter. After all, the research day is only on the 20th of March.
 

 

 

 

 
 

Hankala kysymys


Sain sähköpostitse haastavan kysymyksen. Eräs opiskelija kertoi osallistuvansa kurssille, jolla pohditaan solidaarisuuden ja vieraanvaraisuuden käsitteitä suhteessa luontoon ja lähettävänsä kysymyksen eri alojen asiantuntijoille; filosofeille, poliitikoille, taiteilijoille. Hän kirjoitti: ”Koska taiteessasi olet usein suhteessa luontoon, aikaan ja olemassaoloon, koimme, että olisit varmaankin juuri oikea henkilö, kenelle esittää tämä kysymys.” Ja kysymys kuuluu: ”Miten solidaarisuus ja vieraanvaraisuus Sinun näkökulmastasi toteutuvat nykyisessä ilmastomuutoksen ajassa?”
 
Hankala kysymys, sillä ensimmäinen reaktioni oli, etteivät ne oikeastaan toteudu juuri lainkaan ja seuraava ajatukseni oli, että omassa työssäni olen molempien suhteen enemmänkin vastaanottavana osapuolena. Mutta sitten ryhdyin miettimään noita käsitteitä, ja miten niitä yleensä käytetään, politiikassa ja arkielämässä. Solidaarisuus toteutuu ehkä parhaiten silloin kun erilaiset vähemmistöt ja intressiryhmät tai alistetussa asemassa olevat tukevat toisiaan ja yhdistävät voimansa sen sijaan että kilpailisivat huomiosta. Vieraanvaraisuus taas tuo heti mieleen kysymykset omasta ja vieraasta, ja suomenkielisen termin erityiset merkitykset kuten vieraskoreuden, verrattuna englanninkielen sanaan hospitality, (vrt host ja myös hospital, hospice). Vieraanvaraisuus sisältää ajatuksen, että on isäntäväkeä ja vieraita, että on varaa, tai että on varauduttava vieraisiin. Kaapissa pitää olla vieraan varaa, jotakin tarjottavaa odottamattomillekin vieraille. Mutta vieraanvaraisuus ei ole sama asia kuin anteliaisuus, avun tarpeessa olevien auttaminen, tai yleensä avokätisyys, avomielisyys, avosydämisyys, suurpiirteisyys, jotka liittyvät sanaan ’generosity’. Ja jos nyt ajatellaan suhdetta luontoon, joka sinänsä on hankala käsite, on anteliaisuus ehkä sitä paremmin kuvaava kuin vieraanvaraisuus, sillä en ole luonnon ’vieras’ vaikka olisinkin ’vieraantunut’ sen monista olomuodoista. On vaikea ajatella mikä olisi ‘vierasta’, mikä olisi ’luonnon’ ulkopuolella?
 
Kysymys siitä, miten solidaarisuus ja vieraanvaraisuus toteutuvat nykyisessä ilmastomuutoksen ajassa, vaikka sitten minun näkökulmastani, kutsuu miettimään ihmisten osoittamaa solidaarisuutta ja vieraanvaraisuutta toisiaan kohtaan, tai mahdollisesti uhanalaisia lajeja, ympäristöjä tai elämänmuotoja kohtaan. Omasta näkökulmastani, siis omassa työssäni, ne eivät tosin toteudu oikein mitenkään, en esimerkiksi toimi suoraan ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi tai hidastamiseksi, vaikka huomion kiinnittämisen kasveihin ja kasvillisuuteen voi tietysti halutessaan siihen kytkeä. Sen sijaan koen jatkuvasti olevani kasvien ja tiettyjen puiden vieraanvaraisuuden varassa. Istuessani kuusen kannolla tai roikkuessani toistuvasti tietyn männyn oksassa ja kuvatessani esitykseni puiden kanssa videolle, käytän hyväkseni puiden ja muiden niiden ympärillä elävien olioiden anteliaisuutta, tai vieraanvaraisuutta, jos niin halutaan ajatella, vaikka ajattelisinkin eleeni myös jonkinlaisena yrityksenä solidaarisuuden osoitukseksi. Vierailen kasvien tai puiden luona, istun niiden kanssa, usein jopa niiden päällä, enkä edes tiedä aiheuttaako tunkeilevuuteni niille harmia tai haittaa. Mutta ’luonnon’ anteliaisuuteen liittyy, että monet kasvit selviävät hengissä, vaikka niistä tuhottaisiin suurin osa. Tätä kasvillisuuteen myötäsyntyisesti kuuluvaa anteliaisuutta ei kuitenkaan pitäisi käyttää väärin.
 
Ehkä Rosi Braidottin käsite zoe, jota hän käyttää kuvaamaan kaikkea elollista, voisi toimia jonkinlaisena solidaarisuuden avaimena. Hän käyttää ilmaisua zoe-keskeinen tasa-arvopyrkimys (zoe-centred egalitarianism) ja toteaa, että hallitsevana periaatteena se on dynaaminen, itsejärjestäytyvä elämän rakenne (dynamic, self-organizing structure of life), joka edustaa lisääntymiskykyistä tai tuottavaa elinvoimaa (generative vitality), läpileikkaavaa voimaa, joka halkoo ja yhdistää aiemmin erotettuja lajeja, kategorioita ja alueita (transversal force that cuts across and reconnects previously segregated species, categories, and domains). Hän ehdottaa, että zoe-keskeinen tasa-arvopyrkimys on materialistinen, maallinen, maanläheinen ja tunteilematon vastaus opportunistiseen lajit ylittävään elämän hyödykkeistämiseen tai kaupallistamiseen, edistyneen kapitalismin logiikkaan (a materialist, secular, grounded, and unsentimental response to the opportunistic transspecies commodification of life that is the logic of advanced capitalism.) (Braidotti 2017, 32)
Suhteessa kasveihin, tai laajemmin ’luontoon’, voisimme ajatella yhteistä osallisuuttamme zoe:en, lisääntymiskykyiseen tai tuottavaan elinvoimaan, jonka jaamme kasvien kanssa.
 
viite:
Braidotti, Rosi. 2017. ‘Four Theses on Posthuman Feminism’. In Grusin, Richard (ed.) Anthropocene Feminism. Minneapolis & London: University of Minnesota Press: 21-48.
 
 
 
 

Lehmuksen kanssa linnanpuistossa


Osallistuin tanssikonferenssiin Saksassa, Karlsruhessa, jossa teemana oli Der Tanz der Dinge tai Things that Dance. Lukiessani kutsun ajattelin heti Lofooteilla kuvaamaani videota Rainy Day in Rekdal, jossa sadepisarat saavat pääosan. Loppujen lopuksi siellä esitettiin sekä installaatio, jossa Rainy Day in Rekdal ja Grey Day in Rekdal ovat esillä vierekkäin, samaan tapaan kuin Radical Relevances -konferenssissa kesällä, mutta pienimuotoisemmin. Sen lisäksi ohjelmaan oli merkitty “screentalk” joten esitin Rainy Day in Rekdal videon ja puhuin sen päälle introksi kirjoittamani tekstin, joka oli edelleen kehittelyä siitä mitä puhuin Radical Relevances konferenssissa. Tarkoitukseni oli esittää se vain johdantona, ja näyttää koko 15 minuutin video itsenäisesti, mutta ilta oli jo pitkällä ja minun jälkeeni oli vielä toinen esiintyjä, joten lyhensin osuuttani yhdistämällä videon ja puheen päällekkäin, mikä luultavasti oli viisasta.
Sunnuntaina konferenssin jälkeen minulla oli aikaa kuljeskella puistossa ja rentoutua vähän. Aamulla olin tehnyt pienen videon puhelinkamerallani sarjaan The City as Stage, jonka aloitin Palermossa; kevyitä luonnoksia, joissa asetan puhelimen minijalustallaan jonkun laatikon tai penkin päälle ja astun kuvaan hetkeksi. Olen kirjoittanut siitä erikseen, englanniksi, toisessa blogimerkinnässä. Pieni video, jonka kuvasin Karlsruhen linnanpuistossa yhtäkkisenä impulssina oli oikeastaan tarkoitettu samaan sarjaan, mutta editoidessani siihen alku-ja loppuhimmennyksen tajusin, että se oikeastaan on samaa sarjaa kuin hetket puiden kanssa, vaikka ne on yleensä kuvattu kunnon kameralla. Poikkeuksena Krakova, jossa Pilvi kuvasi minut istumassa puun rungolla puhelinkameralla ohimennen, hiukan kuten tässä. Tällä kertaa puhelin oli jalustalla.
 

 

 
Huvittavinta tietysti on, että jostakin syystä valitsin tämän näkymän, joka on täynnä nurmikolla liikkuvia ihmisiä, ja varsin nuoren ja melko yhdentekevän lehmuksen, jonka luona seistä, nimenomaan tässä vanhassa puistossa joka oli täynnä toinen toistaan kiinnostavampia puuvanhuksia. Mutta syynä oli luultavasti ajatus, että tässäkin oli kyse kaupungista näyttämönä. Niinpä lopputuloksena on jonkinlainen hybridi – sekä kuva aukiosta ja ihmisistä, että kuva hetkestä tietyn puun kanssa.
 
 
 
 
 
 
 
 

The City as Stage 1 and 2


On my last day in Palermo, visiting Manifesta 12 a few weeks ago, I walked all the way to see one work from a bridge by the sea, at the outskirts of the city. And there I also made a short video, inspired by the title of the series City on Stage, which I misread ”city as stage”. I though that could be developed into a once-a-week type of series, made with my iPhone, and my little tripod, of handbag size, which I did not have with me in Palermo, of course. The rough sketch made with the iPhone leaning on my handbag shows a blurry shadow in the lower part of the image. I liked, however, the idea of simple and quick sketches made at the outskirts of cities or in places that I happen to visit. I edited three versionS of the small work: one where my movement into and out of the image is included (1a) one with the still pose only (1b) and one with a slow crossfade between the image with the human figure and the one without, a slow disappearance (1c). Here are stills from a and b:
 

 

 
Today in Bergen, Norway, I made another attempt, a quick sketch while waiting for the bus to the airport, placing my phone with the tripod on top of a rubbish bin and simply walking into the image, inspired by the presentations and discussions at the Artistic Research Forum I had enjoyed. And this time the city really served as a stage, because there were some passers-by performing with me. While waiting for the plane at the airport I edited two versions of the work, one with my movement included (2a) and one without (2 b). Here are stills from both of them:
 

 

 
Now, when I have made two sketches, in two cities, and when I know that with the right equipment it is rather easy, I can confirm that this is something I can try to keep up as a practice, at least while visiting various cities. The first video clips are available on the RC, here. This is not at all related to my project performing with plants, but rather linked to my previous attempts at performing landscape. There is something unpretentious in this way of making improvisatory notes that I like, anyway…