Landskapets minne


För evenemangen på Helsingforsdagen 12.6. valde jag några exempel på de videon som skildrar årets kretslopp i landskapet på ön Stora Räntan som jag spelat in under åren 2002-2014, som ett slags pilotversion av hela serien av Animal Years eller Djuråren. Två videon inspelade under oxens år (2009-2010), en video från harens år (2011-2012) och fyra videon från drakens år (2012-2013) kan ses via QR koder i landskapet på dessa mina webbsidor. Se bilder på platserna här nedan.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.