Annette Arlander

This is the website of Annette Arlander where you can find documentation of current works in progress as well as an archive of her earlier works.
Performing landscape as artistic research is the overall theme for these notes on site-specific work, performances for camera, video installations and various experiments concerning the environment, like performing with plants, by means of practices related to performance art, video art and environmental art.
For up-to-date information see news and current projects, for recent comments and discussions see the blog in English on the upper left (or below on small screens). See here for bio, CV and contact info. The black square on upper right (on small screens) leads to the menue. See also a description of the ongoing project Meetings with Remarkable and Unremarkable Trees.
 
Kort på svenska
Det här är Annette Arlanders websidor, där du kan finna dokumentation av aktuella arbeten samt ett arkiv av hennes tidigare arbeten. Sidorna är på engelska. På svenska hittar du en en kort presentation, CV, kontakt uppgifter, en publikationsförteckning och ibland även några anteckningar på svenska, se bloggen på svenska uppe till vänster (eller här nedan på en liten screen). Den svarta kvadraten uppe till vänster (på en liten screen) leder till menyn. Se även projektbeskrivningen på Möten med betydande och obetydliga träd.
 
Lyhyesti suomeksi
Nämä ovat Annette Arlanderin verkkosivut, joilta voit löytää dokumentaatioita ajankohtaisista töistä sekä arkiston hänen aiemmista töistään. Sivut ovat englanninkieliset. Suomeksi löydät lyhyen esittelyn, CVn, yhteystiedot, julkaisuluettelon ja välillä myös joitakin muistiinpanoja suomeksi, katso blogi suomeksi ylhäällä vasemmalla (tai alla pienellä näytöllä). Musta neliö ylhäällä oikealla (pienellä näytöllä) vie valikkoon. Katso myös suomenkielinen kuvaus ajankohtaisesta hankkeesta Kohtaamisia huomattavien ja huomaamattomien puiden kanssa.