Peer-reviewed research articles


“Kasvien performanssit: kasvit, esittäminen ja esiintyminen kasvien kanssa” [The performances of plants: plants, performing and appearing with plants] in Jukka Mikkonen, Sanna Lehtinen, Kaisa Kortekallio & Noora-Helena Korpelainen (eds.): Ympäristömuutos ja estetiikka.[environmental change and aesthetics] Suomen Estetiikan Seura ry, Helsinki 2022, 470-497. here
 
“Calling for Zoe as a Utopian Gesture”. Ruukku – studies in artistic research
#17 Everyday Utopias and Artistic Research, here and here
 
“Dear Olive Tree.” Journal of Embodied Research, 4(2): 5 (19:40). 2021. DOI: https://doi.org/10.16995/jer.70
 
“Beyond the Saturation Point – Bortom Mättnadspunkten”, VIS #5 2021 https://www.en.visjournal.nu/tag/issue-5/
 
“Diffraction, Mixture and Cut-ups in Performing with Plants” in Performance Research 25:5, 31-38. DOI: 10.1080/13528165.2020.1868835
 
“Remembering the Year of the Tiger – Image, Memory, Site” in Marja Silde, Outi Lahtinen & Tua Helve (eds.), Näyttämö & Tutkimus 8: Muisti, Arkisto ja Esitys [Stage & Research 8: Memory, Archive and Performance], 292-318. See here and here.
 
“The Shadow of a Pine Tree. Authorship, Agency and Performing Beyond the Human” in Ewa Bal & Mateusz Chaberski (eds.) Situated Knowing. Epistemic Perspectives on Performance. London & New York: Routledge 2020, 157-170.
 
“Revisiting the Rock – Self-diffraction as a Strategy”, Global Performance Studies 3.2. (2020) here https://gps.psi-web.org/issue-3-2/
 
“Behind the Back of Linnaeus – Bakom ryggen på Linné.” Ruukku – Studies in Artistic Research, Issue #14 Ecologies of practice. See here and here.
 
“Performing with Plants in the Ob-scene Anthropocene”. Nordic Theatre Studies vol 32 2020, 121-142 https://tidsskrift.dk/nts/issue/view/8763
 
“Revisiting the Rusty Ring – Ecofeminism Today?” PARtake Journal DOI: https://doi.org/10.33011/partake.v3i1.473
 
“The City Skyline Revisited – From networks to trans-corporeality” in Research in Arts & Education 1/2020, pp 37-55 available here and here
 
“Performing with Trees and the Tide – A Diffractive Reading”, Research in Arts & Education 3/2019, pp 14-46 available here and here
 
“Return to the Site of the Year of the Rooster” in Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha and Pilvi Porkola (eds.) How to do things with performance, Ruukku – studies in artistic research 11 (2019)
 
“Performing with Plants – Appearing with Elms and Alder”, in Mika Elo, Lea Kantonen and Petri Kaverma (eds.)Etappeja – Kuvataideakatemian tohtoriohjelma 20 vuotta / Waypoints – The Doctoral Programme at Academy of Fine Arts 20 Years 2019, pp 33-56. Here
 
“Resting with Pines in Nida – attempts at performing with plants”, Performance Philosophy vol 4 (2) 2019, pp 452-475, see here
 
“Breathing and Growth – performing with plants”, Journal of Dance and Somatic Practices Volume 10. Number 2.2018, pp 175-187.
 
“Process as Performance or Variations of Swinging”. In Hetty Blades & Emma Meehan (eds.) Performing Process: Sharing Dance and Choreographic Practice. Intellect Books. 2018, pp 99-118.
 
“Calling the dragon, Holding hands with Junipers: Transpositions in Practice.” In Schwab, Michael (ed.) Transpositions – Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research. Orpheus institute series, Leuven University Press, 2018 pp. 41-58. See open access e-book
 
“The Shore Revisited”. Journal of Embodied Research, 1(1), 4 (30:34) 2018. DOI: http://doi.org/10.16995/jer.8
 
“Day and Night with Malla.” In Screenworks 8.2. Digital Ecologies and the Anthropocene, 2018 ISSN 2514-3123 here
 
“Dune Dream – Self-imaging, Trans-corporeality and the Environment”. In Body, Space & Technology. 17(1), pp.3–21. DOI: http://doi.org/10.16995/bst.293
 
“Performing with the Weather” in Global Performance Studies Issue 1.2. Performance Climates (here)
 
“Ekologinen näkökulma taidetutkimukseen” [An Ecological Perspective on Research in the Arts]. Annette Arlander and Mika Elo. Tiede ja Edistys 4/2017, 335-346. Here
 
“Calling the Dragon – The five avant-gardes today?” in Research in Arts & Education 3/2017, 1-12 available here and here
 
“Maisema, materia ja muutos. Harakan saaren luontokulttuuria dokumentoimassa.” [Landscape, Matter and Change. Documenting the Natureculture of Harakka Island] In Mari Mäkiranta, Ulla Piela and Eija Timonen (eds.) Näkyväksi sepitetty maa. [The Land Narrated Visible] Kalevalaseuran vuosikirja 96. Helsinki: SKS 2017, 23-39.
 
“Practising art – as a habit? / Att utöva konst – som en vana?” In Ruukku Journal, issue 7 edited by Anu Vehviläinen and Markus Kuikka. June 2017.here
 
“Performing Landscape – Swinging Together or Playing with Projections”. In Body, Space, Technology Journal vol.16. 2016. Online here
 
“Mitä tekijä voi tehdä?” [What can an author do?] In Annette Arlander, Laura Gröndahl ja Marja Silde (eds.) Tekijä – teos, esitys ja yhteiskunta. [Author – work, performance, society] Näyttämö ja Tutkimus 6. Teatterintutkimuksen seura Helsinki 2016, 12-37. Online here
 
“Repeat, Revisit, Recreate—Two Times Year of the Horse”. In PARSE Journal Issue #3 Repetitions and Reneges. 2016, 43-59. Online here.
 
“Blogin pitämisen performatiivisuus” [The performativity of blogging]. In Annette Arlander, Helena Erkkilä, Taina Riikonen & Helena Saarikoski (eds.) Esitystutkimus [Performance Studies] Partuuna 2015, 205-232.
 
“Working with a Witches’ Broom / Att arbeta med en markvast” In Maarit Mäkelä & Jyrki Siukonen (eds.) Materiality and Artistic Research. Ruukku – Studies in Artistic Research #3/2015. Here
 
“Performing Landscape for Years”. Performance Research 19-3 2014, 27-31.
 
“Elävä esitys” [Live performance] in Marjatta Häti-Korkeila, Hanna Järvinen, Jukka Kortti, Riku Roihankorpi (eds.) Teatteri ja Media(t) [Theatre and Media] Näyttämö ja tutkimus 5. Teatterintutkimuksen seura Helsinki 2014, 13-36. Available here
 
“Tuulikaide – Eräänlainen alku” / “Wind Rail – Sort of a Beginning” Ruukku – Studies in Artistic Research 1/ 2013. Available here.
 
“Taiteellisesta tutkimuksesta” [On Artistic Research] Lähikuva 3/2013, 7-24.
 
“Performing Landscape: Live and Alive” Total Art Journal Vol. 2. 2012. Available here.
 
“Performing Landscape as Autotopographical Exercise” Contemporary Theatre Review 22:2. 2012, 251-258.
 
“Santa Marian suola-altaat – epäpaikoista ja performatiivisen tutkimuksen haasteista” [The Salt Basins at Santa Maria – Non-places and the Challenges of Performative Research] in Liisa Ikonen, Hanna Järvinen, Maiju Loukola (eds.) Näyttämöltä tutkimukseksi – esittävien taiteiden metodologiset haasteet [From Stage to Research – Methodological Challenges of Performing Arts]. Näyttämö ja tutkimus 4. Teatterintutkimuksen seura Helsinki 2012, 9-26. Available here.
 
“Event scores for performing interruptions” in Tiina Mäntymäki and Olli Mäkinen (eds). Art and Resistance. University of Vaasa. Research Papers 290. 2009, 153-168.
 
“Huomioita hiekassa – maisema, esitys, liikkuva kuva ja liike kuvassa” [Notes in Sand – landscape, performance, moving image and moving in the image] in Laura Gröndahl, Teemu Paavolainen & Anna Thuring (eds.) Näkyvää ja näkymätöntä [Visible and Invisible]. Näyttämö ja tutkimus 3. Teatterintutkimuksen seura Helsinki 2009, 49-68. Available here.
 
“Finding your way through the woods – experiences in artistic research” Nordic Theatre Studies Vol. 20. 2008, 28-41.
 
“Miten maisema minua liikuttaa” [How the landscape moves me] in Olli Mäkinen & Tiina Mäntymäki (eds.) Taide ja liike [Art and Movement]. University of Vaasa. Research Papers 282. Vaasa 2007, 143-181.
 
“Performing Landscape – Many Places, Many Patrons” in Irene Eynat-Confino & Eva Sormova (eds.) Patronage and the Stage. Theatre Institute Prague 2006, 167-179.
 
“Performing Landscape – Acting Text” Nordic Theatre Studies Vol. 15. 2003, 60-76.

%d bloggers like this: