CV på svenska


AA-2008-9-mini
 
Annette Kristina Arlander, född 1956 i Helsingfors, där hon lever och arbetar. Konstnär, forskare och pedagog, hör till pionjärerna för performance konst i Finland och föregångarna för konstnärlig forskning. Examen från regilinjen vid Teaterhögskolan 1981, doktor i teaterkonst 1999. Professor i performance konst och teori på Teaterhögskolan 2001-2013. Professor i konstnärlig forskning på Konstuniversitetet i Helsingfors 2015-16. Professor i performance, konst och teori vid Stockholms Konstnärliga Högskola 2018-2019. AVEK priset för mediakonst 2014, Statspris för multikonst 2018.
 
Kort CV på svenska:Annette Arlander-kortCV
Publikationsförteckning på svenska: publikationer
Fullständig CV på engelska: Arlander-CV-eng-2019
Videografi på engelska: Videography Annette Arlander 2019
 
Kontaktuppgifter
email: Annette Arlander (at) uniarts.fi
tel. +358 (0)405320676