CV på svenska


AA-2008-9-mini
 
Annette Kristina Arlander, född 1956 i Helsingfors, där hon lever och arbetar. Konstnär, forskare och pedagog, hör till pionjärerna för performance konst i Finland och föregångarna för konstnärlig forskning. Examen från regilinjen vid Teaterhögskolan 1981, doktor i teaterkonst 1999. Professor i performance konst och teori på Teaterhögskolan 2001-2013. Professor i konstnärlig forskning på Konstuniversitetet i Helsingfors 2015-16.
 
Kort CV på svenska: annette-arlander-kortcv-2016
Publikationsförteckning på svenska: publikationer
Fullständig CV på engelska: arlander-cv-eng-2016
Videografi på engelska: videography-annette-arlander-2016
 
Kontaktuppgifter
email: Annette Arlander (at) uniarts.fi
tel. +358 (0)405320676
 

Annette Arlander makes notes on work in progress and archives her previous work