Presentation och CV på svenska


 
Annette Kristina Arlander, född 1956 i Helsingfors, där hon lever och arbetar. Konstnär, forskare och pedagog, hör till pionjärerna för performance konst i Finland och föregångarna för konstnärlig forskning. Examen från regilinjen vid Teaterhögskolan 1981, doktor i teaterkonst 1999. Professor i performance konst och teori på Teaterhögskolan 2001-2013. Professor i konstnärlig forskning på Konstuniversitetet i Helsingfors 2015-16. Professor i performance, konst och teori vid Stockholms Konstnärliga Högskola 2018-2019. AVEK priset för mediakonst 2014, Statspris för multikonst 2018.
 
Kort presentation eller ‘artist statement’:
Att uppföra landskap är det övergripande temat för mitt konstnärliga arbete, som den senaste tiden fokuserat på växtlighet, i synnerhet träd, och ofta inbegriper det plats-specifika, performance för kamera, inspelat tal, videoinstallationer och olika slags experiment i relation till omgivningen, och som rör sig i gränslandet mellan performance konst, medie konst och miljökonst.
 
Kort CV på svenska: Annette Arlander-kort CV
Publikationsförteckning på svenska: publikationer
Fullständig CV på engelska: Arlander-CV-eng-2022
Videografi på engelska: Videography Annette Arlander 2019
 
Kontaktuppgifter
email: Annette Arlander (at) uniarts.fi
tel. +358 (0)405320676
 

%d bloggers like this: