Vuosi 2019 puiden kanssa – yhteenvetoa


Vuosi 2019 oli kolmas vuoteni puiden kanssa, ja toinen vuosi taiteellista tutkimusprojektia Performing with Plants Tukholman Taideyliopiston tutkimuskeskuksessa, esityksen, taiteen ja teorian professorina. Nyt se on päättynyt jag kirjoitan kunnollisen raportin projektista, kohta. Tässä luettelen vain asioita, joita olen tehnyt tänä vuonna. Jotkut niistä ovat osa projektia, jotkut eivät ole. 
 
Jonkinlaisen kuvan projektista saa sivulta Performing with Plants – Att uppträda/samarbeta med växter ja blogista, johon olen kirjannut edesottamuksiani Tukholmassa, artisticresearchinstockholm.
SKH:n (Tukholman Taideylipiston) sivuilla – täällä – on lyhyt projektin esittely. Lisätietoja ja yksityiskohtia löytyy projektin verkkosivuilta, elävästä arkistosta Research Catalogue sivustolla. Projektin rahoitti Vetenskapsrådet, sen alainen taiteellisen tutkimuksen komitea, Tukholman taideyliopiston toimiessa hallinnoivana instituutiona.
 
Vuoden aikana olen työskennellyt myös tutkimushankkeessa How to do things with performance? – Miten tehdä asioita esityksellä?, joka on nelivuotinen Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke yhdessä Hanna Järvisen, Tero Nauhan ja Pilvi Porkolan kanssa. Lisätietoja siitä löytyy HTDTWP projektin kotisivuilta joilta on linkit myös blogiin ja elävään arkistoon RC:llä.
 
Mutta mikä oli todella tärkeää tänä vuonna? Mikä oli erityistä verrattuna aikaisempiin vuosiin? En näe sitä kovin selvästi, mutta jollakin tapaa nämä kaksi vuotta Tukholmassa ovat olleet kuin eräänlaiset sapattivuodet, koska minulla on ollut mahdollisuus keskittyä taiteelliseen tutkimukseeni ja kirjoittamiseen, mutta olen silti ollut osa keskustelukontekstia. Silkkaa ylellisyyttä! Tähän perusvaikutelmaan verrattuna tuntuu merkityksettömältä luetella kaikenlaisia töitä ja tapahtumia, mutta teen sen kuitenkin, jotta ne olisivat kirjattuina jonnekin.
 
Vuoden aikana järjestin kaksi pientä seminaaria Tukholmassa:
Working with the Vegetal IV, Stockholms Konstnärliga Högskola 17.10.2019.
Working with the Vegetal III, Stockholms Konstnärliga Högskola 4.4.2019.
 
HTDTWP kanssa järjestimme kaksi tutkimuspäivää Helsingissä:
Research Day V: Performance of/in/as an institution 1.11.2019, University of the Arts Helsinki Theatre Academy
Research Day IV: Performance and Feminism, 20.3.2019 University of the Arts Helsinki Theatre Academy.
 
Toteutimme myös esityksiä, paneeleja ja tapahtumia konferenseissa :
“The Human in Performance?” panelen HTDTWP -projektin kanssa PARSE konferenssissa 2019 Human Göteborgissa 13-15.11.2019, katso  tästä.
“The Transformative Potential of Performance”, luentoperformanssi Hanna Järvisen, Tero Nauhan ja Pilvi Porkolan (HTDTWP) kanssa CARPA 6-konfernssissa Helsingissä 28-30.8.2019. Katso tästä.
“Elastic Connections – Creativity, Resistance, Resilience: A Long Table by the How to Do Things with Performance? research project” PSi #25 konferensissa Calgaryssa 4-7.7.2019, cats  tästä.
Ruukku #11 How to do things with performance numerous julkaisutilaisuus, Publics 23.5.2019, tässä.
“Long table on productive gaps – How to do things with performance?” HTDTWP SAR konferensissa, Zurich University of the Arts, 21-23.3.2019. Katso tästä.
 
Mitä julkaisuihin tulee, olen kyllä eliten ylpeä ensimmäisestä kuvakirjastani (ei valokuvakirjasta, sillä se perustuu videokuviin) Att Uppträda med Träd – Performing with Trees. X-position n 6. Stockholms Konstnärliga Högskola 2019.
Olen myös iloinen Ruukku Journalin erikoisnumerosta, jonka toimitimme yhdessä:
How to do things with performance (toim.) Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha ja Pilvi Porkola. Ruukku – Studies in Artistic Research Issue 11. 2019.
 
Tutkimusyhteyksissä tärkeimmät “tulokset” ovat tietysti vertaisarvioidut artikkelit:
“Performing with Trees and the Tide – A Diffractive Reading”, Research in Art Education 3/2019, 14-46 täällä
“Return to the Site of the Year of the Rooster”, Annette Arlander, Hanna Järvinen, Tero Nauha och Pilvi Porkola (toim.) How to do things with performance, Ruukku – studies in artistic research 11 (2019)
“Performing with Plants – Appearing with Elms and Alder”, teoksessa Mika Elo, Lea Kantonen & Petri Kaverma (toim.) Etappeja – Kuvataideakatemian tohtoriohjelma 20 vuotta / Waypoints – The Doctoral Programme at Academy of Fine Arts 20 Years 2019, 33-56.
“Resting with Pines in Nida – attempts at performing with plants”, Performance Philosophy vol 4 (2) 2019, 452-475, täällä
 
Olen ollut makan muissakin julkaisuissa, eli kirjoittanut niin sanottuja vertaisarvioimattomia artikkeleita:
“Visiting a Tree”, Mari Mäkiranta & Maiju Loukola (toim.) Voices: Floating Peripheries Conference 2019 – Site and Situation, täällä
“Performing with a Pine Tree”, teoksessa Ziegler, Denise (toim.) I Experience as I Experiment – I Experiment as I Experience. Experience and experimentality in artistic work and research. The Academy of Fine Arts, University of the Arts Helsinki, 2019, 15-26.
“Authentic trees? – Artistic research, non-human collaborators and the documentary” i Quaresma, José (trim.) Research in the Arts. Authenticity, Polymathy and Dissimulation. Lissabon: Museo Archeologico, 83-98.
“Looking at Malla / Steaming Earth”, Jonathan Pitches & David Shearing (trim.) Performance Research Vol 24. No 3: On Mountains. https://doi.org/10.1080/13528165.2019.1624066 “It rains – it thinks – it dances”, teoksessa Johannes Birringer, Josephine Fenger (Hg./eds.) Tanz der Dinge/Things that dance. Jahrbuch Tanzforschung 2019. Bielefeld: transcript Verlag, 187-191.
 
Pari julkaisua ilmestyi vasta 2019 mutta merkittiin ilmestyneiksi 2018:
“Performing as a tourist – with trees” teoksessa Terese Longva and Rita Marhaug (toim.) Between Sky and Sea V: Tourist. Bergen: performance Art Bergen and PABLISH 2018, 128-149.
“Breathing and Growth – performing with plants”, Journal of Dance and Somatic Practices Volume 10. Number 2.2018, 175-187.
Ja näin luultavasti käy myös tänä vuonna.
 
Entä näyttelyt ja muut tapahtumat?
Minulla oli pieni yksityisnäyttely Harakassa, kuten tavallista: Body on the Rocks. Videoteoksia Harakan lennättimessä 10-15.9. 2019. Katso info
Ja Lichen at Alllinge oli esillä Mediaboxissa, Galleria Forum Box 19.7- 11.8.2019. Tässä
 
Teoksiani oli esillä muutamissa ryhmänäyttelyissä ja erilaisten tapahtumien yhteydessä vuoden mittaan:
Swinging – With a Pine – Hanging  installaatio näyttelyssä I Experience as I Experiment – I Experiment as I Experience, Exhibition laboratory, Helsinki 27.11.-11.12.2019. Katso Invitation info exhibition
Year of the Dog in Lill-Jansskogen (on a spruce stump) ja Swinging – Hanging in a Pine Tree installaatiot Symposium on Artistic Research, Kungliga Musikhögskolan 20.11.2019. Tässä
Trees in Victoria (Lorne) esitettiin installaationa Videoforma 7 festivaaleilla Pietarissa 9.11.2019.
With a Beech in Djurgården , Stationen 6-13.10.2019, katso Samtidigt i Svenshögen
”Day with Malla (text)” esitettiin Marika Maijalan järjestämässä tapahtumassa Par ici, par là: Artist in residence, Harakassa 27-29.6. 2019.
“Windrail II” bli mukana näyttelyssä Näkyvä ja näkymätön meri Harakassa 11-20.6. 2019.
“Trees in Victoria (Apollo Bay)” ja “Trees in Victoria (Lorne)” esitettiin näyttelyssä Art Fair Suomi 23-26.5.2019.
Sunday with a Pine esitettiin konferenssissa Evolving the Forest, Dartington Hall, Devon 19-21.6.2019.
“Kaulanauha kuvista, myöhäinen levykekausi” Harakan kirjastonäyttelyssä, alkaen 5.5.2019.
“Hanging in a Pine tree or appearing with plants” luentoperformanssi tai videoessee konferensissa Performance Philosophy Research Festival and Conference, Intervention! Intoxication?, Amsterdam 14-17.3.2019.
“At Dusk” esitettiin tapahtumassa “This was the silence I wanted to break in You”, Stockholms Universitet 18.1.2019.
 
Vuoden aikana osallistuin lukuisiin konferensseihin; tässä on luettelo kaikista alustuksista, papereista ja luennoista:
Performing with a pine tree, alustus Kuva Research Days 10.12.2019 Exhibition Laboratory, Helsinki.
Performing with plants, projektiesittely tutkimusseminaarissa, Stockholms Konstnärliga Högskola 11.12.2019.
Keskustelu Kira O’Reilly’n kanssa “performance with non-human others”, Research Day V: Performance of/in/as an institution 1.11.2019, University of the Arts Helsinki Theatre Academy
“Authentic trees? – Artistic research, non-human collaborators and the documentary”, nauhoitettu videoalustus seminaarissa Research in the Arts. Authenticity, Polymathy and Dissimulation Lissabon: Museo Archeologico 24.10.2019.
Skype luento Oslon ja Helsingin koreografian MA opiskelijoille Kilpisjärvellä, 10.10.2019.
”PAR and plants – performing with trees?” työryhmässä Performance as Research Working Group IFTR konferenssissa Shanghaissa 8-12.7.2019.
“Moving in a Pine” osana “performance-response-extraction – elasticity of artistic research” työryhmän Artistic Research Working Group tapahtumaa konferenssissa PSI #25 Calgaryssa 4-7.7.2019, tässä
“Performing with plants – for a planthroposcene”, alustus konferenssissa Art in the Anthropocene , the Long Room Hub, Trinity College Dublin, 7-9.6.2019.
”Performing with Pines and Spruces”, alustus konferenssissa Trees in/and/around Literature in the Anthropocene, Universita degli studi di Torino, 21-22.5.2019, tässä
”Ethics and artistic research – a material perspective”, seminaari Tukholman taideyliopiston tohtoriopiskelijoiden kanssa 7.5.2019.
“Maisema, materia ja muutos. Harakan saaren luontokulttuuria dokumentoimassa”, alustus symposiumissa Harakka Island and the Sea 27-28.4.2019.
“Miten tehdä asioita esityksellä -hankkeen kuulumisia – ‘Revisiting’ metodina”, Teatterintutkimuksen seuran kevätpäivät 26.4.2019, tässä.
”Artistic research and/as interdisciplinarity”, luento Musikhögskolan i Stockholm 16.4.2019.
“What do we mean by artistic research – Some Nordic perspectives on artistic doctorates”, luento konferenssissa Per/Forming Futures. Investigating Artistic Doctorates in Dance and Performance Middlesex University, London 11-13.4.2019.
“The Rusty Ring Revisited – ecofeminism today?”, alustus How to Do Things with Performance – projektin tutkimuspäivässä Research Day IV Performance and Feminism, Helsinki 20.3.2019.
Skype luento BA-opiskelijoille, Lasalle University, Singapore 12.3.2019.
“The Stockholm Tree Calendar”, alustus Sensing the City – Salongissa, Coventry University 4.3.2019.
“The Diversity of Artistic Research”, alustus Heidi Tikan tohtoriseminaarissa, Aalto University Department of Media New Media 28.2.2019 katso tässä.
“Visiting a Tree”, alustus ja installaatio konferenssissa Floating Peripheries, University of Lapland, Rovaniemi 14-16. 1.2019.
“Performing with a Pine tree”, kaksiosainen esittely ja alustus, Researchweek, Stockholms Konstnärliga Högskola 22-25.1. 2019.
 
Olen luultavasti unohtanut jotain tärkeää, mutta tässä on kaikesta huolimatta mielestäni aika paljon. Joten kiitos kaikille tässä ylellisestä (ja siksi) tuotteliaasta vuodesta!
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.