En tillbakablick på det gångna året 2021


Då jag ser tillbaka på året 2021, mitt andra år med projektet Möten med betydande eller obetydliga träd, Meetings with Remarkable and Unremarkable Trees, är det svårt att urskilja vad som verkligen var viktigt. En viktig vändpunkt skedde redan i november 2020, då jag tillbringade en månad på Örö i Öres residenset. Som en följd därav började jag arbeta med tallarna där och återvände till ön flera gånger under år 2021. Under året tillbringade jag april på Karlö (Hailuoto) i Päiväkoti residenset där, två veckor i juni i ArsBioarctica residenset i Kilpisjärvi och juli månad i Post and Customs house residency på Eckerö. Jag kunde äntligen återvända till Stockholm efter mer än ett år i covid exil, och vistades där en hel del under hösten. De avslutande evenemangen för forskningsprojektet How to Do Things With Performance (HTDTWP) på våren var givetvis en viktig milstolpe, även om arbete återstår med publikationen och raporten. Den här hösten har jag också undervisat lite i Stockholm och i Helsingfors, och kurserna fortsätter år 2022: Concepts and Discussions around Artistic Research, ett doktorandseminarium med Mika Elo på konstuniversitetet i Helsingfors, och Developing an Artistic Research Project, en kurs med Synne Behrndt på Stockholms konstnärliga högskola, online. Förutom de performance, utställningar, föreläsningar och publikationer, som jag räknar upp här nedan, har det funnits andra saker och något av det som är på gång, kan visa sig vara viktigt i framtiden.
 

Avslutade projekt
How to do things with performance?
– Miten tehdä asioita esityksellä?, ett fyraårigt (egentligen femårigt) forskningsprojekt finansierat av Finlands Akademi, tillsammans Hanna Järvinen, Tero Nauha och Pilvi Porkola (2016-2021). Mera info på HTDTWP:s Uniarts websidat med länkar till projektets blog och arkivet på RC.
Residens på Eckerö Post och Tullhus i juli 2021.
Ars Bioarctica residens på den biologiska stationen i Kilpisjärvi i juni, see
här och här.
Residens i 
Kulttuuritalo Päiväkoti på Karlö (Hailuoto) i april 2021

Utställningar, tillställningar, performance
On the Edge (2020) i Öres sommarutställningen på Örö 19.6.-31.9.2021. Se här och här
Dear Spruce – Kuusi Hyvä 1-7 (2020) ohh July with a Pine (2020) i utställningen Taiteilijoiden saari (konstnärernas ö) på ön Stora Räntan (Harakka) 9.8.-26.9.2021. Se taiteilijoidensaari_tiedote_en och här
Öppen studio på Stora Räntan i sambaed med Konstrundan 4.9. och 5.9.
“Performance with a Pine” (nära barrackområdet och restaurangen på Örö) 2.9. 2021. Se 
här.
The Tide in Kan Tiang (2016) i utställningen LiikKUVAT på Harjavalta sjukhus 18.6.-16.8.2021.
On the Edge II-IV
 på en filmvisning med korta filmer av Öres residenskonstnärer under Norpas festivalen 7.8.2021.
“Swinging in a pine”, en performance att medverka i, som en del av Öres 2021 utställningen på Örö 26.6.2021. See här

HTDTWP: epilogue, utställning i Research Pavillion (Forkningspaviljongen) 22-24.6.2021 med en Longtable performance 23.6.2021. See
här
The Tree Calendar – Puukalenteri – Trädkalendern. Utställning i Telegrafgalleriet på Stora Räntan 19-30.5. 2021. Se
 här
En provokation som bidrag till projektet “Designing the Pluriversity”, se här 
“HTDTWP: Grande Finale”, University of the Arts Helsinki Theatre Academy (online) 6-7.5.2021 see
here
“Swinging in a Pine in Hailuoto” as part of Be-coming Tree Spring Event April 24, at 14.15-15.15 GMT
Sitting on a Birch (2006) i photo performance utställningen MIRRORED 10.3.- 16.5. 2021, MUU Helsinki Contemporary Art Centre, Cable Factory se här och här. “Holding Hands with a Pine” som en del av Be-Coming Tree Live Art Event, online 9.1.2021.

Publikationer
“Calling for Zoe as a Utopian Gesture” i Ruukku – studies in artistic research #17 Everyday Utopias and Artistic Research, se här ohh här
“A dialogue about performance, artistic research and trees”, en intervju av José Quoresma i RIACT no 3, se här ohh som en separate pdf AA-interview-from RIACT_3
“Dear Olive Tree.” Journal of Embodied Research
, 4(2): 5 (19:40). 2021. DOI: https://doi.org/10.16995/jer.70
“With Mountain Birches on the Tree Line”, Ars Bioarctica blogger 23.6. 2021, see 
här.
Working with the Vegetal, nummer 16 av Ruukku Journal, se här
Annette Arlander, Jerry Määttä, Malin Lobell “Engaging Vegetation in the Arts”, redaktörernas inledning till Ruukku #16 Working with the Vegetal se här
“Kertaa ja koosta” eli märehtiminen menetelmänä [“Upprepa och kombinera”, eller idisslandet som metod],
Taide 3/2021, p 26.
Radio intervju på finska i series Kuusi Kuvaa [sex bilder] med tillhörande förkortad  text,
här
“With Spruce Stumps and Old Tjikko – On the Individuality of Trees” i Daniela Fargione and Carmen Concilio (red.)
Trees in Literature and the Arts: Humanarboreal Perspectives in the Anthropocene. Lexington Books, 211-228.
“Islands in Time” och “The Feather” i Paula Kramer
Suomenlinna / Gropius. Two contemplations on Body, Movement and Intermateriality, Dorset UK: Triarchy Press 2021, 35-39 ooh 61.
Pre-examinationsutlåtanden (på finska) åt Tuula Närhinen och Elina Saloranta, i Mika Elo och Denise Ziegler (red.)
Yhä Osuvammin / More and More to the Point. The Academy of Fine Arts at the University of the Arts, Helsinki 2021. (70-73, 75-78, 81-84, 87-89, 92-95 and 226-229, 233-235, 239-242, 247-248, 252-255, 258-260, 267-269, 280-283).
”Day with a Bog Birch – Vegetalising”, tematisk online essä på Peripheries in Parallax websidan, här
“Beyond the Saturation Point – Bortom Mättnadspunkten”, VIS #5 2021 see here
“Diffraction, Mixture and Cut-ups in Performing with Plants” i Performance Research
25:5, 31-38. DOI: 10.1080/13528165.2020.1868835
“Dear Spruce – Dear Deceased”, tematisk online essä på Peripheries in Parallax websidan, här

Meetings with Remarkable and Unremarkable Trees in Johannesburg and Environs
Arts Research Africa, The Wits School of Arts, University of Witwatersrand, Johannesburg, kan nedladdas här: http://wiredspace.wits.ac.za/handle/10539/30395

Föredrag, föreläsningar och presentationer
“Kasvidemokratia ja esitys tutkimuksena” [växtdemokrati och performance som forsaking] vid symposiet Teater och Demokrati, organiserat av den finska associationen för teaterforskare 17.12.2021.
“Meetings with trees – repetition as a tool in artistic research”, ett online föredrag som en del av Video and painting: parallell movements, Artistic research into the unstable condition of the image, International lectures, University of Lisbon 30.11.2021. Se här
Föreläsning om performance studies i en serie ledd av Marja Silde vid Helsingfors Universitet 10.11.2021.
“In the Disappearing Forest” en online presentation vid en workshop i Saint Etienne 22.10.2021. Se 
här.
Projektpresentation som en del av en föreläsningsserie om ekodramaturgi ledd av Katri Tanskanen vid Helsingfors Universitet 15.10.2021.
“Notes on performativity”, föreläsning i ett seminarium lett av Marjaana Kella vid Bildkonstakademin, Konstuniversitetet i Helsingfors 24.9.2021.
“Holding nature: Meetings with Trees” ett online föredrag som en del av programmet i samband med utställningen
New Nature i St. Petersburg 22.9.2021
“Planning and Sharing a Process – Some Nordic Approaches to Artistic Research” keynote som en del av seminaries Different Temporalities in Artistic Research, RESCAM, Grenoble, 16-17.9.2021 se
här
“Writing to Your Chosen Tree – a Workshop” och “Writing Letters to Trees with the Trees” online vid kollokviet CARPA 7 – Elastic Writing in Artistic Research 25.8. och 27.8.2021. Se 
här
“Meetings with Trees in Cities” online föredrag som en del av ”Nature in the City. Nonhuman Heterotopias” 6-8.8. 2021 St. Petersburg, se
här
”Becoming a Tree – a documented workshop” som en del av online sammankomsten organiserad av IFTR PAR (Performance as Research) Working Group 12-16.7.2021.
“Examples of text on video when writing to trees” i online sammankomsten Constellate 2021 organised av PSi Artistic Research Working Group 7-9.6.2021. Se 
här.
“Meetings with Remarkable and Unremarkable Trees as Artistic Research” som en del av föreläsningsserien International lectures, organiserad av Faculdade de Belas-Artes Universidade de Lisboa 16.6. 2021
“Monday Lecture: Working with Spruces – On the Strange Individuality of Trees” online föredrag vid Art Academy, Bergen, 26.5.2021, se här 
Bidrag till fragmenten av the “lost” SAR conference 2020, publisrade i samband med SAR konferensen 2021, se 
overview  och min andel
“Day with a Bog Birch – Vegetalising”, presentation av den tematiska essän på online konferensen Peripheries in Parallax 9.4. 2021, se 
här
“Meetings with Remarkable and Unremarkable Trees”, online föredrag Knowledge in the Arts #2: Annette Arlander, 30.3.21, se here
Opponent för Oona Tikkaoja’s doktorsavhandling “Reality Tinkering. An Artistic Approach to the Abundance of the Familiar” vid Aalto Universitetet 12.3.2021.
Publiseringstillfället online för ARA (Arts Research Africa) publikationen
Meetings with Remarkable and Unremarkable Trees in Johannesburg and Environs 18.2. 2021.
Opponent vid Nathalie Faris 50% seminarium “Situated Agencies: an embodied and documentary approach to site-oriented performance practice”, Göteborgs Universitet 17.2.2021.
Medlem av granskningskommittén (Prüfungskommission) för Michael Karlgs doktorsavhandling “on performative materiality”, University of Applied Arts Vienna 16.2.2021
Presentation av “Meetings with Remarkable and Unremarkable Trees” vid Kuva Research Club 15.2.2021.
Unfold and Articulate, online seminarium med doktorander i Norge 3-5.2.2021.
En diskussion om digitala möjligheter vid Tutke post doc event 28.1.2021.
Föreläsning online för KISS, Colloquium on Kinetics in Sound and Space, Hamburg 27.1.2021.
Presentation av den tematiska essän “Dear Spruce – Dear Deceased” på online seminariet Peripheries in Parallax vid Aalto Universitetet 22.1.2021, se (nere på sidan) här

Avslutade uppdrag
Medlem i Kommittén för konstnärlig forskning vid Vetenskapsrådet (i Sverige) 2018-2021. 

Medlem i redaktionsrådet för Ruukku – Studies in Artistic Research 2012 – 2021.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.