Year of the Ox Walking – Härän vuosi kävellen – Oxens år gående


 

 

Ruosteenvärinen huivi hartioillani kierrän kehää sidottuna kettingillä rautarenkaaseen kalliolla Harakan saaren itärannalla noin kerran viikossa vuoden ajan 25 tammikuuta 2009 ja 6 helmikuuta 2010 välisenä aikana.
 
A rust-coloured scarf wrapped around my shoulders, I walk in a circle tied with a chain to an iron ring on a cliff on the South Eastern shore of Helsinki’s Harakka Island approximately once a week for a year, between 25 January 2009 and 6 February 2010.
 
Men en rostfärgad sjal på axlarna går jag i cirkel fastkedjad till en järnring på klippan på den östra stranden av ön Stora Räntan ungefär en gång i veckan i ett års tid mellan den 25 januari 2009 och den 6 februari 2010.
 
 
 

%d bloggers like this: